Tildelt Finn Erik Alsos`minnepris for "Flak-Rosa og rødt" og "Flak -Grønt" Årsutstillingen 2022 i Drammens Museum.

2022

"Flak-Gult og lilla"

2022

To verk med på Årsutstillingen 2021 SKMU Sørlandets Kunstmuseum. "Signaler -Rosa og Grønn" og "Signaler-Grønn"

2021

"Bakkekontakt" utstilling på RAM galleri 08.05 -12.06.2021

2021

Signaler- Rød Innkjøpt av KODE
 

"Ut av det blå" Separatutstilling i Prosjektrommet KRAFT- Rom for kunsthåndverk

2020

Utstillingen UT AV DET BLÅ viser abstrakte objekter som sammenstilt i rommet kan gi assosiasjoner til mer konkrete landskap. Objektene er deler av former modellert i leire, som etter de er bygget har blitt dekonstruert, slik at nye abstrakte former blir til gjennom å bryte opp grunnformen. Formene er brent og påført underglasurfarge som gir en tørr ru overflate. De keramiske arbeidene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser i forandring, hvor ting ikke er ferdigstilt og er stadig under utvikling. Prosjektrommet Galleri KRAFT-rom for kunsthåndverk fra 31.01-29.03 (Foto av arbeider:Øystein Klakegg)

Under konstruksjon R. NKs Årsutstilling 2019

2019

Under konstruksjon R. Innkjøpt av KODE

Under konstruksjon. G. NKs Årsutstilling KODE 2019

2019

"Gul og blå konstruksjon" Chart_Art København, 2019 representert av RAM galleri

2019

"Gul og blå konstruksjon" fra Utstillingen MÅ, RAM galleri 2019

"Skjør konstruksjon" fra NKs Temautstilling MÅ, RAM galleri 2019

2019

"Skjør konstruksjon" innkjøpt av Sørlandets kunstmuseum

"En del av horisonten" separatutstilling Det Gule Huset, Asker 2018

2018

"Den synlige horisonten" separatutstilling Blås & Knåda, Stockholm 2018

2018

Fra jubileumsutstilling Kunstnerverksteder cs55

2018

Syv stabler på en vegg i Kunstgarasjen, Bergen

2017

Syv stabler

2016

Et utvalg av arbeider

2016

Prosjektrommet cs55 Kunstnerverksteder, Bergen

2015

NK besøkte mitt verksted i C.Sundtsgate 55 i Bergen. 8.september 2022

2022

Fortune Telllers Kunsthall Grenlan

2022