Symbiose menneske-natur

2017

Objekter i porselen

2018

Organisk materiale dyppet i flytende porselen