Blue Collar - White Collar

2018

Den 4. industrielle revolusjon kalles “The rise of the robots”. Det foregår en robotisering av arbeidsoppgaver, i helsevesenet, kontorarbeid og i andre områder. De “gamle” yrkene forsvinner; arbeidsdressen (blue collar) og kontorarbeidere (white collar) er på vei ut. Samtidig ser vi tendenser til håndverkets tilbakekomst. En konseptuell ramme for dette prosjektet er å lage blå og hvit keramikk fordi dette trekker linjer tilbake fra den fjerde til den første industrielle revolusjon, da Arts & Crafts bevegelsen ble en sterk motkraft til industrialiseringen. Dette blir utdypet av filmskaper Mona J. Hoel som har laget kortfilmen ‘Hendenes verk’ [Rhythm of the hands] ( https://vimeo.com/263322171 ) ved å dokumentere prosessene og tankene rundt det å jobbe med kunsthåndverk. Hun har fulgt kunstnerne på AvArt i over ett år. AvArt verkstedfelleskap ble startet i 2007 og består av Arild Berg, Elise Kielland, Linda Jansson Lothe og Mimi Swang. Prosjektets visningsteder: Nääs Konsthantverk: 1. juli - 3. september 2017, Buskerud Kunstsenter: 11 april- 27. mai, 2018, NK formidling: ‘Kunsthåndverk blir til’, 2018; Kunstnernes hus: filmvisning, 7. juni.

White Collar Blue Collar Puzzle Work, interaktiv komposisjon på bordinstallasjon, detalj, porselen

'Ullerud hage: noe å snakke om.'

2017

Ullerud hage: noe å snakke om. Fra sykehjem til helsebygg, kunst i offentlig rom som tverrfaglig samarbeidsprosjekt i Drøbak med landskapsarkitekt Mona Kramer Wendelborg.

Hagen skal være et sted man har....noe å snakke om. For mange vil Ullerud hage være det siste stedet de hviler øynene – det siste stedet de hører fuglekvitter, ser snøen falle eller trærne springe ut. For oss har det vært viktig å legge til rette for at både pasienter, pårørende og ansatte skal kunne ta dette nye stedet i bruk – alle på sin egen måte.
Vi legger til rette for at det skal være mange muligheter for å finne akkurat det stedet som passer til akkurat denne dagen. For pårørende og ansatte som for eksempel er involvert i palliativ behandling, skal det være lett å kunne finne ...noe å snakke om. Ved å se ut av vinduet skal man kunne bli inspirert av de skiftende årstider, aktiviteter som foregår på plassen, folk som kommer og går og f.eks. besøk av livlige fugler i trærne.
Dersom formen er så god at man beveger seg rundt i hagen, finner man mange forskjellige steder for opphold. Det duftende, frodige og rolige området ved «Steinen», det friske møtestedet ved «Vinduet» - og kafeen med all sin aktivitet. Sykkelparkering er helt bevisst plassert midt i blant alt som skjer ved kafeen – dette kan føre til en liten uplanlagt samtale, et lite øyeblikk, et lite møte mellom to fremmede – eller bekjente.

Kunstidé: Årstidene. Tankene. Tiden.

Den integrerte kunsten skal inspirere til samtaler og funderinger. I denne helheten kan det beskrives tre hovedverk av Arild Berg. Den kunstneriske utformingen består av ca 30 utsparinger 140 fliser og ca 50 store og små former. Dette er fordelt på tre hovedverk; Steinen (h:0,5m b:1,5m d:3m), Vinduet (h:2,5m b:5m d:0,25m) og Tankene (h:2m b:4m d:0,25m), samt to trappeområder og 7 steder med former tilknyttet benker for å skape samtaler og mulighet til berøring.

Stemningsfull belysning av den integrerte kunstenvil gi liv til hagen også i de mørke vintermånedene, og kunsten vil da også oppleves tydelig fra balkongene oppover i bygget.
Kunsten skal være et spennede og markant innslag i sykehusområdet, som er med på å gi Ullerud Helsebygg sin nye identitet. Målet har vært å få til en sammensmelting av kunst, hage og sosialt liv. Kunsten kan oppleves som en enhet gjennom beslektede motiv hentet fra de 4 årstider.

Kunst i kontekst for samtaler.

Zen. Hvit porselen med betong.

'Steinen'. Form i betong med innfargede porselensfliser under pergolakonstruksjon.

'Vinduet'. Under konstruksjon.

Vandrestener.

White Cloud

2012

En kunstnerisk intervensjon på alderspsykiatrisk avdeling på AHUS. Del av Doctor of Arts prosjekt. Studien har identifisert ny kunnskap om deltakelse i materialbasert kunst, og generelt har det blitt vist hvordan kunstnerisk arbeid kan være tverrfaglig i kunst i offentlig rom. Å sette kunstneriske spørsmål på dagsorden i forskningsfeltet fra kunstfaglige utøvere selv, er et viktig bidrag til selvidentifisering i faget og for posisjonering av faget i samfunnet, ifølge kunstfilosofen Juha Varto (Varto, 2009, s. 148).
Ref: Varto, J. (2009). Basics of Artistic Research. Ontological, epistemological and historical justifications. Helsinki: University of Art and Design Helsinki

White Cloud

Arctic Border

Eagle Eye

2014

Eagle Eye

Eagle Eye, detail

Et annet sted

2014

ET ANNET STED – ny kunnskap gjennom kunstnerisk praksis
Utstillingen viser kunstverk og dokumentasjon som inngår i nylig avsluttede stipendiatprosjekter
ved Ellen Røed fra Institutt for estetiske fag og Arild Berg fra Institutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Åpning 27. november kl. 18
Adresse: St. Olavs gate 32, inngang fra bakgården
Kunst- og designhall - HiOA

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Kortreist - langreist.

2011

Tema: Reise og stedstilhørighet. Ildsted i kantine, gulvutsmykking og sitteobjekter ved kantineinngang.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.
 

Et slags observatorium

2008

Røyken videregående skole. I trappen deltakernumrene i orientering for en student sammen med meldinger til noen elever, sendt på sms. På betongbenkene er elevenes beskrivelser av hverandre.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.