Tempo, Kimen kulturhus, Stjørdal

2021

Duo utstilling med billedkunstner Kjersti Berg. Tempo er hastigheten i en fremførelse og er et felles tema for Kjersti Berg og Arild Berg i denne utstillingen på Kimen kulturhus.  De jobber med tema i hvert sitt kunstneriske medium; i foto og i keramikk, hvor tid og teknikk spiller en framtredende rolle.

Arild Berg: Tidsdimensjonen er et tema gjennom at prosesser i hverdagen blir en del av en poetisk ramme. Han gjør kunstneriske undersøkelser om estetikk og materialer i møte med mennesker og miljø.Som kommunikasjonsverktøy bruker han materialet porselen og lager geologiske inspirerte prosesser hvor farge, smelting og krakeleringer skapes gjennom keramiske teknikker.

Kjersti Berg: Fotografiene i denne serien viser himmelfarger i forhold til tid, lys og mørke.  Arbeidene peker også til en tradisjon hvor maleriet har hatt «enerett» på den romantiske fremstillingen av den ville naturen. En slik autonom verdi fra billedkunstens tradisjoner for lansdskap og tilhørende metaforer,  blir satt i kontrast til det mange opplever som kameraets instrumentelle funksjon og at foto brukes for avbildning av ‘virkelige’ landskaper.

For begge kunstnere kan framstillingsteknikkene i de kreative prosessene ses som en utvidet del av selve kunstverket - noe som er tema i utstillingen, hvor håndverk og teknikk smelter sammen med kunstneriske uttrykk. 

Utsatt til september 2021 pga Covid 19.

Tempo.
 

Tempo

Diptych, Kraft, 2020, Bergen

2020

‘Blue Collar - White Collar: Archive Blue Red White Diptych’.  2020. 2 porcelain tiles a 26x26x1 cm, for KRAFT 2020. Utsatt/avlyst pga Covid 19. Prosjektet er en del av utstillingen Hendenes verk med AvArt.

Twilight, 2020, Kraft, Bergen

‘Archive Blue Red White. Diptych’.  2020. 2 porcelain tiles a 26x26x1 cm, for KRAFT 2020

Porcelain tile, coloured with stains, technique developed from graphic cupper etching.

Blue Collar - White Collar, Korean International Ceramic Biennale, 2019

2019

Den 4. industrielle revolusjon kalles “The rise of the robots”. Det foregår en robotisering av arbeidsoppgaver, i helsevesenet, kontorarbeid og i andre områder. De “gamle” yrkene forsvinner; arbeidsdressen (blue collar) og kontorarbeidere (white collar) er på vei ut. Samtidig ser vi tendenser til håndverkets tilbakekomst. En konseptuell ramme for dette prosjektet er å lage blå og hvit keramikk fordi dette trekker linjer tilbake fra den fjerde til den første industrielle revolusjon, da Arts & Crafts bevegelsen ble en sterk motkraft til industrialiseringen. Dette blir utdypet av filmskaper Mona J. Hoel som har laget kortfilmen ‘Hendenes verk’ [Rhythm of the hands] ( https://vimeo.com/263322171 ) ved å dokumentere prosessene og tankene rundt det å jobbe med kunsthåndverk. Hun har fulgt kunstnerne på AvArt i over ett år. AvArt verkstedfelleskap ble startet i 2007 og består av Arild Berg, Elise Kielland, Linda Jansson Lothe og Mimi Swang. Prosjektets visningsteder: Nääs Konsthantverk: 1. juli - 3. september 2017, Buskerud Kunstsenter: 11 april- 27. mai, 2018, NK formidling: ‘Kunsthåndverk blir til’, 2018; Kunstnernes hus: filmvisning, 7. juni.

White Collar Blue Collar Puzzle Work, interaktiv komposisjon på bordinstallasjon, detalj, porselen

Perspectives. Porcelain. 26x26 cm.

Framework.

Online speak about the project Blue Collar - White Collar: Artistic Research of Dogme Film in Ceramic Art.

Blue Collar - White Collar: Årsutstillingen 2018, Østfold kunstsenter

2018

White Shirt. Tiles. From Blue Collar White Collar installation med AvArt. Craft 2018. Årsutstillingen 2018

Puzzle Work (Table) and White Shirt (wall).

Room installation, Blue Collar - White Collar, Årsutstillingen 2018. Østfold Kunstsenter.

'Ullerud hage: noe å snakke om.' Kunst i offentlig rom. Drøbak.

2017

Ullerud hage: noe å snakke om. Fra sykehjem til helsebygg, kunst i offentlig rom som tverrfaglig samarbeidsprosjekt i Drøbak med landskapsarkitekt Mona Kramer Wendelborg. Hagen skal være et sted man har....noe å snakke om. For mange vil Ullerud hage være det siste stedet de hviler øynene – det siste stedet de hører fuglekvitter, ser snøen falle eller trærne springe ut. For oss har det vært viktig å legge til rette for at både pasienter, pårørende og ansatte skal kunne ta dette nye stedet i bruk – alle på sin egen måte. Vi legger til rette for at det skal være mange muligheter for å finne akkurat det stedet som passer til akkurat denne dagen. For pårørende og ansatte som for eksempel er involvert i palliativ behandling, skal det være lett å kunne finne ...noe å snakke om. Ved å se ut av vinduet skal man kunne bli inspirert av de skiftende årstider, aktiviteter som foregår på plassen, folk som kommer og går og f.eks. besøk av livlige fugler i trærne. Dersom formen er så god at man beveger seg rundt i hagen, finner man mange forskjellige steder for opphold. Det duftende, frodige og rolige området ved «Steinen», det friske møtestedet ved «Vinduet» - og kafeen med all sin aktivitet. Sykkelparkering er helt bevisst plassert midt i blant alt som skjer ved kafeen – dette kan føre til en liten uplanlagt samtale, et lite øyeblikk, et lite møte mellom to fremmede – eller bekjente. Kunstidé: Årstidene. Tankene. Tiden. Den integrerte kunsten skal inspirere til samtaler og funderinger. I denne helheten kan det beskrives tre hovedverk av Arild Berg. Den kunstneriske utformingen består av ca 30 utsparinger 140 fliser og ca 50 store og små former. Dette er fordelt på tre hovedverk; Steinen (h:0,5m b:1,5m d:3m), Vinduet (h:2,5m b:5m d:0,25m) og Tankene (h:2m b:4m d:0,25m), samt to trappeområder og 7 steder med former tilknyttet benker for å skape samtaler og mulighet til berøring. Stemningsfull belysning av den integrerte kunstenvil gi liv til hagen også i de mørke vintermånedene, og kunsten vil da også oppleves tydelig fra balkongene oppover i bygget. Kunsten skal være et spennede og markant innslag i sykehusområdet, som er med på å gi Ullerud Helsebygg sin nye identitet. Målet har vært å få til en sammensmelting av kunst, hage og sosialt liv. Kunsten kan oppleves som en enhet gjennom beslektede motiv hentet fra de 4 årstider.

Tactile Resonance, 2017, Ullerud Hospital Garden

Zen. Hvit porselen med betong.

Kunst i kontekst for samtaler.

'Steinen'. Form i betong med innfargede porselensfliser under pergolakonstruksjon.

'Vinduet'. Under konstruksjon.

Vandrestener.

Migratory Bird at 'The Window', at Ullerud Hage.

The Window

The Window.

Trapp. Ullerud Hage.

Blue Collar - White Collar, Nääs, Sweden

2017

 Prosjektets visningsted: Nääs Konsthantverk: 1. juli - 3. september 2017

Blue Cosmos, 2017, Cobalt blue porcelain, Nääs, Sweden

Ceramic Tile

Ceramic Tile

Et annet sted, Doctor of Arts solo-utstilling, Kunst- og designhall - HiOA

2014

ET ANNET STED – ny kunnskap gjennom kunstnerisk praksis Utstillingen viser kunstverk og dokumentasjon som inngår i nylig avsluttede stipendiatprosjekter ved Ellen Røed fra Institutt for estetiske fag og Arild Berg fra Institutt for produktdesign, Høgskolen i Oslo og Akershus. Åpning 27. november kl. 18 Adresse: St. Olavs gate 32, inngang fra bakgården Kunst- og designhall - HiOA

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

Et annet sted. Foto: Sandra Aslaksen.

White Cloud, Nasjonalmuseet for kunst arkitektur design, Årsutstillingen

2012

En kunstnerisk intervensjon på alderspsykiatrisk avdeling på AHUS. Del av Doctor of Arts prosjekt. Studien har identifisert ny kunnskap om deltakelse i materialbasert kunst, og generelt har det blitt vist hvordan kunstnerisk arbeid kan være tverrfaglig i kunst i offentlig rom. Å sette kunstneriske spørsmål på dagsorden i forskningsfeltet fra kunstfaglige utøvere selv, er et viktig bidrag til selvidentifisering i faget og for posisjonering av faget i samfunnet, ifølge kunstfilosofen Juha Varto (Varto, 2009, s. 148). Ref: Varto, J. (2009). Basics of Artistic Research. Ontological, epistemological and historical justifications. Helsinki: University of Art and Design Helsinki

White Cloud

Arctic Border, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Årsutstillingen

2011

Fra prosjektet i samarbeid med Akershus Universitetssykehus, alderspsykiatrisk avdeling.

Størrelse: 45x45x16 cm

Arctic Border, 2011, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Årsutstillingen

Arctic Border, 2011, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Årsutstillingen

Arctic Border, 2011, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Årsutstillingen

Kortreist - langreist. Kunst i offentlig rom. Sandnessjøen.

2011

Tema: Reise og stedstilhørighet. Ildsted i kantine, gulvutsmykking og sitteobjekter ved kantineinngang.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.

Sandnessjøen videregående skole.
 

Et slags observatorium, kunst i offentlig rom, Røyken

2008

Røyken videregående skole. I trappen deltakernumrene i orientering for en student sammen med meldinger til noen elever, sendt på sms. På betongbenkene er elevenes beskrivelser av hverandre.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Røyken videregående skole.

Art of Reseach, Lume Gallery, Helsinki, Finland.

2007

Lume Gallery, Helsinki; Art of Research

The Art of Research conferences promote the continuous dialogue of research practices in art and design. The conferences have contributed to the development of rapidly growing and spreading discourse on artistic and practice-led research. Over  two decades the conferences have had a significant role in engaging in multiple notions of research where diverse modes of creative practice are used as catalysts for enquiry.

The conference is organized by Aalto University School of Arts, Design and Architecture.  

Psychological portrait, 2007, 40x60x90 cm, concrete, porcelain.

Ceramic Tiles – Norway Turkey: A cross cultural collaboration, Alanya, Turkey

2008

Ceramic Tiles – Norway Turkey: A cross cultural collaboration

Cultural Center of Alanya Municipality, Alanya, Turkey

 

Artists in cross disciplinary collaboration can contribute to new ideas outside the traditional art space, outside the white cube. New ideas which are implemented and used in society can be called an innovation. The new ideas might like this project be related to development of identity, both on an individual level and on a collective level. Art can in this way contribute to innovative processes in society, especially when identity is seen as a vital, important interplaying element.

This project is a cooperation between many people and units, among others: the artists, The Regional Art Centre in Buskerud, The International Culture Centre at Union Scene, Drammen, Drammen town council, Buskerud County Municipality, Norwegian Associations of Arts and Crafts, Ministry of Foreign Affairs, Norwegian Turkish Friendship Association, Akershus University College, Mimar Sinan University of Fine Arts, The Cultural Centre of Alanya, Alanya Town, The Ambassador to Norway in Turkey and the Ambassador to Turkey in Norway and several school classes and visitors to the exhibitions.


Ceramic tiles in contemporary art have developed from traditionally handicraft to a crossover art field. Elements from different art traditions are reflecting different expressions. The ceramic tiles in this exhibition is performed in techniques developed from graphic etching, architecture, photo transmission, plaster made tiles, printing, sculpture, installation and image composition. Some of the same tendencies can be seen in both Turkey and Norway. The tiles are reflecting a multicultural society represented in different individual expressions in techniques, surfaces and art concepts.

 

By Arild Berg & Hanne Haukom: Project leaders

Ceramic tile, Norway Turkey

Explorers Club - Vigelandsmuseet, NKs Triennale keramikk og glass

2003

OsIo International Ceramic Symposium: Beyond Tradition: Triennale: Keramikk og glass.

Explorers Club, 2003, Vigelandsmuseet, Triennale Keramikk og glass.

Ceramics anno 2003, FORMAT Gallery

2003

FORMAT Gallery, Ceramics anno 2003 The Norwegian Association of Arts and Crafts, OICS, Oslo International Ceramic Symposium

06:30 og Verdens ensomste øy. Sitater fra Thor Heyerdahls Kon Tiki-ferd.

06:30 og Verdens ensomste øy.

Vanitas, Kunstnerforbundet, Oslo

2000

Vanitas, Kunstnerforbundet. gruppeutstilling.
 

Gjenfunnet skål, 2000, Kunstnerforbundet, Vanitas - forfengelighet - forgjengelighet.
 

Lacans fat, 2000, Kunstnerforbundet

Glemt skål, 2000, Vanitas, Kunstnerforbundet