Thermal shock resistant clay.

2018

Jeg utforsker leireblandinger ,"thermal shock resistant clay", som tåler sjokkbrenning med store temperaturforskjeller og egner seg for arbeider i større format.
Jeg lærer av tidligere tiders keramikere som brukte dyreblod, knokler, organisk avfall, sand eller asbest blandet i leiren for å få den porøs. Jeg vil bruke nåtidens organisk avfall som samtidig gir en interessant overflate og tekstur. Arbeidene brennes utendørs med ved og andre brennbare materialer.

Testserie 1, iblandet forskjellig organisk avfall, før brenning.

Element fra brennegrop.

Steiner for brenning.

Silkematt glasur til daglig bruk.

2008

Matte glasurer er som regel ikke harde nok til daglig bruk og spesielt ikke for restaurantbransjen. Jeg har brukt mye tid det siste tiåret på testing og justeringer og har nå matte basisglasurer og krakelerglasurer som fungerer godt i bruk. I 2018 vil jeg utvide og fornye repertoaret av matte glasurer, introdusere nye farger og tilpasse dem til nye leirer. Det er tidkrevende og omstendelig å lete etter det rette uttrykket, ripefasthet, unngå matsmitte og med en stabil funksjon som er kompatibel med andre glasurer.

Tallerken fra kokkekonkuranse

Silkematt krakelerglasur

Skål  laget til restaurant Maaemo