insekter og andre kryp

2018

Foto1og 2: Fascinasjon for insekter har vært der siden barndommen. Med hekling som teknikk og 0,2 mm metalltråd er ønsket å få fram skjørhet,funksjon og byggematerialer som i naturens mangfold. Objektene monteres i gjenbrukte insektkasser og festes med insektnåler som entomologen har gjort tidligere for å knytte det til forskning og betydningen av å arkivere fortiden for å forstå framtiden. Mennesket er natur, kan ikke eksistere uten insekter og er ansvarlig for at insekter og planter bevares slik at artsmangfoldet består. En utstilt sommerfugl med tittel utryddet gjør sterkt inntrykk.

Foto 3: Objekt med tittel Reir fra Fortiden er en av 9, L 49. Materialet er i heklet sølv S935

Arbeidet ble påbegynt i 2007 og noen av objektene er brukt i nye arbeider fram til 2020. 

Formen på objektene er tanken på reir med lange halser som hindrer slanger å ta egg.

Når objektene henger i gallerirommet endrer de seg med lyset fra å være nesten usynlige med grå overflater til å bli glitrende, som lysets skiftninger i naturen.

Foto 5:

Kjede Drømmesamleren er i sølv S925 og silkekokonger med døde silkeormer. Når kjedet bæres på en kropp høres rasling fra de døde ormene. Silkeormene ble aldri sommerfugler.

Kjedet sammen med bl.a objektet Reir fra Fortiden ble vist på Biennalen for kunsthåndverk i 2008 og fikk Juryens Pris.

Foto 6: Objekt En tilfeldig Landingsplass består av objekter i heklet, oksydert kobbertråd, porselensegg, gjenbrukt flotør for fiskegarn.

Insektene samler seg for å varme hverandre og klekker ut sine egg på et godt utvalgt sted. Til slutt ligger bare skallene igjen for mat til fuglene.

   Innkjøpt av Innkjøpsfondet for kunsthåndverk - KODE, Vestlandske kunstindustrimuseum

Vekster

2020

Foto 1 og 2 Objekter Stille Budbringere består av steiner funnet i Danmark som har mistet sine tangplanter/vekster og erstattet med vekster i heklet og lakket metalltråd som er festet til steinene med tråden. Mengder med steiner var fjernet for å brukes til bygg av moloer. Dette førte til nedgang av fiskebestanden i sjøen fordi steinene var bolig for krepsdyr og sjøplanter som var mat for fisker. Steinene ble derfor ført tilbake til sjøen for å få tilbake det tapte. Når denne delen av prosjektet avsluttes med fokus på konsekvenser av menneskelige handlinger så vil metallvekstene fjernes og steinene settes tilbake i sjøen igjen.

Foto 3 Objekt Vinter bestående av blomster i heklet finsølv, rød korall, sølv S925, galvanisert kobber, stål 40x40xH12

Vekster er i dvale om vinteren, bare de røde bærene er igjen til fuglene.

Foto 4 og 5 Bilder på vegg 85x65x3 teknikk kobbertråd på papir hvor metalltråden blir streken.