RINGVIRKNINGER

2023

RINGVIRKNINGER er min stipendiatutstilling hvor jeg formidler mine inntrykk etter å ha tibragt to måneder i fyrmesterbokigen på Jomfruland høsten 2022.

Alle arbeider er utført i brenneteknikken naked raku og vises i Kragerø Kunstforening.

Rullestein, håndmodellert, brent i naked raku teknikk

Sneglehus, modellert og brent i naked raku teknikk

Fugler, håndmodellert, brent i naked raku teknikk

Steinstudie, håndmodellert, brent i naked raku teknikk

"Arr i stein - spor i snø"

2022

"Dette er et tverrfaglig kunstnermøte mellom fotograf Tomas Moss og keramiker Anne Kristine Mjelva. Utstillingen tar for seg høyfjellsområdet Dagalifjell, østre del av Hardangervidda og vises på Nore og Uvdal Bygdetun sommeren 2022. Kunstnerne er bekymret for klimaendringer, nedbygging av natur og tap av artsmangfold."

Alle Anne Kristines keramiske arbeider til utstillingen er modellert og brent i naked raku-teknikk. De henspeiler snø, is, stein og fjell.

"Arr i stein - spor i snø"

Fra utstillingen "Arr i stein - spor i snø"

Stein

Krukke med elv

Snøsmelting

Steiner, snø

ILDSJEL

2020

ILDSJEL er en utstilling hvor keramikerne Silvia Mc Loughlin og Anne Kristine Mjelva viser sine nyeste arbeider.
De har begge spesialisert seg på flere typer raku-teknikker og røykbrenninger.
Utstillingen er å se i Galleri Smalgangen i Åsgårdstrand sommeren 2020.

Doublewalled m rakuglasur

Vase, naked raku, 43 cm

Fra utstillingen ILDSJEL

Doublewalled, naked raku/ kobberglasur

Raku, kobberglasur
 

Raku

2019

Vaser og krukker brent i Naked raku-teknikk

Steingods

2019

Krukker laget i kombinasjonsteknikk