Herbarium

2020

Rose

2020

Mylder

2016

Utsmykking av Voss Vidaregåande skole

Utsmykking av lyngdal ungdomsskole

2012

Utsmykking av lyngdal ungdomsskole

"Små lapper"

2020

Lapp 1

"Små lapper"

2020

Lapp 2