PERSEPSJON 22

2022

PERSEPSJON 22 er en gruppeutstilling med samtidskunsthåndverk i SKUR 2, Stavanger, med Eirin Bjørsland Hansen, Helle Mellemstrand, David Calder, Linnea Blakeus Calder og Anne-Brit Soma Reienes.

Mine verk i utstillingen er alle modellerte former for vegg  i ulike format

Synkope

Forsnakkelser

Under månen

Transition Zone

Foto: Yumiko Ezuka Ashley

 

Synkope: Modellerte former i rød og grå leirgodsleire

Forsnakkelser

2021

Forsnakkelser er en serie romlige, mindre, modellerte skulpturer for vegg, der største mål er 28 cm.

Foto: Werner Zellien

Forsnakkelse nr 5 og 6, del av ensemble på 9

2021

nr 5: 25 x 18 x 12 cm

nr 6: 28 x 16 x 12 cm
 

Under månen

2021

Modellerte fliser med hvit glasur. 130 x 213 cm

Foto: Werner Zellien

Hvit flamme

2021

Verket er en privat utsmykning som måler 130 x 213 cm. Fliser og relieff er modellert i crank steingodsleire. Flisene er råbrent og glasert med hvit tinnglasur og brent til 1260 grader.

 

Foto: Werner Zellien

 

Transition Zone/ The depth below

2020

Transition Zone er satt sammen av 33 modellerte fliser som hver måler 42 x 42 cm. Flisene er råglasert med kobberglasur og brent til 1260 grader. Hele verket måler 473 x 129 cm.  Linjene på flisene er modellert intuitivt ut i relieff. Når flisene er ferdig brent settes alt sammen til et større bilde og noe planlagt uforutsett oppstår. Linjer forbindes og sammenhenger avdekkes, en dynamisk komposisjon oppstår der lys og mørke, linjer og glasurhelling gis spillerom. 

Dette verket handler om gjennomgripende endring. Det kan kobles mot havets understrømmer, men også til vannlaget langt under havbunnen mellom jordas to mantler, der det foregår en konstant omforming. 

Foto: Werner Zellien

The Journey

2015

The Journey består av 33 keramiske fliser, satt sammen i to billedfelt. I dette verket har jeg utforsket materialbaserte artikluasjoner ved at linjene modelleres intuitivt, som tett skrift over dagboksblad der hvert blad i boken eller hver flis til slutt danner en ny helhet. Flisene har blitt assosiert til fingeratrykk og kart over landskap, med mulighetsrom for nære og mer distanserte perspektiv. Flisene er glasert med en hvit glasur som er matt og og som på noen steder slipper selve godset gjennom med en rød glød. I den tettpakkede poesien som oppstår, kan øye vandre og gi rom til det mer langsomme blikket. 

The Pond

2012

"Anne-Brit Soma Reienes har hatt en søkende holdning til sitt keramiske virke i snart 25 år, og nå viser hun keramiske veggbilder i Galleri Sult. For Soma Reienes står det grunnleggende håndverket i sentrum i arbeidet med keramikken. Men vi så allerede da hun stilte ut på Sting etter endt utdanning i 1988 at hun har et spesielt blikk for helheten i forholdet mellom form, komposisjon og balanse. De utnytter hun nå til å skape flotte veggbilder laget av keramiske fliser: hvert bilde består av 12 fliser satt sammen til et rutemønster og med overgripende former, linjer og farger. Hun modellerer billedflaten ved hjelp av flytende latex som maskeringsverktøy, og hun heller og sprøyter glasur for å finne fram et billeduttrykk som balanserer godt mellom det råe og det forfinede. I grenseland mellom bilder og relieffer henger disse arbeidene som kjølige veggdekorasjoner, men likevel med klare ekspressive element. 

Disse keramiske bildene rommer en rytme inspirert av jazzen; faktisk kan motivene virke improvisert og lekt fram, selv om jeg jo vet at denne type kunst krever nøye planlegging og kontroll av detaljer. Det imponerer. Og så liker jeg så godt at formene hennes virker beskåret, dvs. at de gjerne kan fortsette utover billedkanten, i et continuum som, i fantasien, kan bre seg utover langt større veggflater enn i galleriet. Helt ut i universet, egentlig."

Trond Borgen, Stavanger Aftenblad (2012) 

"Det som står stilt men endå gror"

2020

Dette verket endrer komposisjon/sammenstilling og er stedsspesifikt. Verket består potensielt av rundt 300 modellerte former som hver måler ca 7-10 cm i diameter og kommer 2-3 cm ut fra vegg. Formene er råbrent og glasert med kobberglasur. I denne avbildede visningen er ikke alle formene tatt med og komposisjonen spiller på lag med trærne vi ser utenfor. Dette er et verk jeg startet å arbeide med i 2015, men som er fullført nå i sommer. Det kan gi assosiasjoner til livet i havet, men også til en indre sfære der noe sart vokser fram. Verket har fått tittel etter en tekst av Stein Versto, og er tematisk aktualisert i den tiden vi har vært og er inne i, der vi har måttet være mer isolerte på grunn av Covid 19. 

Foto: Werner Zellien