SELBUVOTTER

2013
Registrering, kopiering, vandreutstilling av selbuvotter. Prosjektet har også resultert i en bok med samme tittel, gitt ut på Museumsforlaget as. Dette arbeidet avsluttes med permanent plassering i Selbu Bygdemuseum i 2020.

SELBUVOTTER, Galleri 1, Klæbu 2015

SELBUVOTTER, Galleri 1, Klæbu 2015

SELBUVOTTER, Selbu Bygdemuseum, 2016

SELBUVOTTER, Selbu Bygdemuseum, 2016

SELBUVOTTER, Bymuseet i Bergen, Hordamuseet 2017-2018

Fra verkstedet