SELBUVOTTER

2013
Registrering, kopiering, vandreutstilling av selbuvotter. Prosjektet har også resultert i en bok med samme tittel, gitt ut på Museumsforlaget AS. Dette arbeidet avsluttes med permanent plassering i Selbu Bygdemuseum i 2020. Les intervju med Bårdsgård i avisa Dag og tid fra 24. februar 2017: https://norskekunsthandverkere.no/sites/default/files/pressdownload/file/170224_skatten_i_strikkebokkista_dag_og_tid.pdf

SELBUVOTTER, Galleri 1, Klæbu 2015

SELBUVOTTER, Galleri 1, Klæbu 2015

SELBUVOTTER, Selbu Bygdemuseum, 2016

SELBUVOTTER, Selbu Bygdemuseum, 2016

SELBUVOTTER, Bymuseet i Bergen, Hordamuseet 2017-2018

Fra verkstedet