SELBUVOTTER/SELBUMØNSTER

2016

Registrering, kopiering, produksjon av selbuvotter til vandreutstilling. Prosjektet har også resultert i to bøker gitt ut på Museumsforlaget AS: Selbuvotter og Selbumønster Dette arbeidet er nå avsluttet med permanent plassering i Selbu Bygdemuseum i 2020. 

SELBUVOTTER, Galleri 1, Klæbu 2015

SELBUVOTTER, Galleri 1, Klæbu 2015

SELBUVOTTER, Selbu Bygdemuseum, 2016

SELBUVOTTER, Selbu Bygdemuseum, 2016

SELBUVOTTER, Bymuseet i Bergen, Hordamuseet 2017-2018

Fra verkstedet

ULLDAGA2021-2023

2022

Jeg jobber nå med ULLDAGA2021-2023, et forum for håndverkere, kunstnere, formgivere, arkitekter, lærere og studenter

Vi jobber med nyskaping og produktutvikling i et bærekraftsperspektiv med ull som råvare og ressurs.

Vårt mål er å bidra til et tekstilfaglig løft i vår region, og vi har etablert et nettverk for kompetanseheving innom kortreist ull, utforsking av ullas egenskaper og tilvirking av ullprodukter. Vi ønsker å utveksle og å formidle praktisk og teoretisk kunnskap om ull og basale håndverkstradisjoner, bruke ull i arkitektur og å ta vare på kunnskapen om tekstile teknikker.

Crossbred lamull, snart klar til sanking.

Saueull av voksne sauer er den sterkeste ullfiberen