Gjenfortellinger

2021

Mine keramiske arbeider er i kontinuerlig i prosess, og blir aldri ferdige. Erfaringer fra prosessene resirkuleres - fragmenteres og blir til nye objekter sammen med naturdeler. Slik forbindes arbeidsprosess og tematikk. Gjennom en åpen og intuitiv tilnærming til prosessen gir hvert nytt resultat grobunn for videre fordypning.

Prosjektet «Gjenfortellinger» tar utgangspunkt i deler fra bergarter og mineraler jeg har funnet på Fuglevikstranda på Dilling i Moss kommune, der jeg også bor og har mitt virke. Daglig har jeg sanket inn materialer som videre har blitt bearbeidet i verkstedet, og brent i keramikkovnen på alt fra 1000 til 1300 grader. Arbeidet har bestått av studier av overganger fra et stadie til et annet. Hva oppstår når materialene tilbakeføres til sin opprinnelighet slik de var for millioner av år siden. 

Ved å utsette bergartene og deres innhold for en ytre påvirkningskraft, slik de engang ble påvirket i jordskorpa, reverseres noe som kan virke konstant og evig. Bergartene blir som en referanse og det oppstår en relasjon mellom fortid, nåtid og fremtid. 

Foto: Thomas Tveter