Fragments

2022

"Æsa Björk's work consists of two large, convex lenses in pâte de verre, the production of which is technically extremely difficult. One of them is mirrored on the inside. Brackets produced by 3D printing and mounted on metal rods hold the lenses together. This technoid montage has more than simply functional importance; it is also a conceptual part of "Fragments". A laboratory atmosphere comes to mind, a temporary arrangement for experimental purposes. The fragile pâte de verre texture of the blistered, in some places perforated glass surface, with its silvery sheen and resulting reflections has something magical about it, reminiscent of the Big Bang and the creation of the universe. The glass, shaped by slumping yet natural in appearance, looks like a relic from a past, primeval world. The mirror effect, but not only that, leads the observer to contemplative self-reflection, to retrospection about the origins of existence and the resulting self-perception."

Curator Sven Hauschke, Coburger Glaspreis 2022, p.79 ISBN 978-3-7319-1194-4
https://www.coburger-glaspreis.de/en/home/

Fragments blir en del av samlingen til Kunstsammlungen der Veste Coburg - Europäisches Museum für Modernes Glas

Fragments - First prize, Coburger Glaspreis 2022 Photo: Dieter Ertel

Fragments (detail)

Fragments (detail) 3D printed brackets

Fragments (detail of mirrored surface)

Fragments (detail translucent side)

Embers at The Byre

2021

"The central element of Æsa Björk's installation entitled Embers, presents overlapping glass panels in various states of deterioration. Each component was made by melting crushed glass frit into lace-like sheets that are then gently reheated over a mold, a process called slumping, to create a subtle curve in each panel. Sections were then chemically mirrored reflecting back on the viewer as the perforations allow one to see through. Each piece is hung in a radiating pattern, emerging and rising from the second and central of the three stalls in the Cow Barn.

Extending from Embers is a related work. Ár-minni, that uses the same subtle curve, mirroring, and layering, but acts as a surface for looping, barely visible video depticting the flowing Berridale water. The title is a play on words in Icelandic relating simultaneously to the mouth of a river where it meets the sea, and memory. Pushing to the forefront, again, the dissolution of the mind."

Passage by Michael Endo December 2021

https://issuu.com/bullseyeprojects/docs/byre_passage2021_catalog_v5_issuu

"I found the narrative of Björk's work about the passage of time and the deterioration of body and mind wonderfully interwoven with the architecture of the building and the history of lost communities and industry in the area particularly moving and is a subject we look to explore further within our own collecting activities."

Sarah Rothwell, senior curator, modern & contemporary design, National museums Scotland.

Embers I-IV blir en del av glass samlingen til the National Museums of Scotland. 

Embers installation overview

Embers installation view

Embers 2021

Embers detail

Embers I

Embers II 

Embers II detail

Embers III

Embers IV 2021 

Ár - minni 2021  Video on fused, slumped and mirrored glass.

Fractures

2021

Arbeidene ble vist som en del av utstillingen 1som/1het i S12 galleri og Verksted sommeren 2021. 

"For meg blir Björk sine verk ikkje berre ei studie av menneskekroppen, men óg ei studie av mennesket sine forsøk på å forstå verda, og seg sjølv. Men kven er ein, om ein tek seg sjølv ut av verda? Ut av kontekstane ein inngår i. Om ein studerer seg sjølv utan alle potensielle forventninger. Utan alle tilbakemeldingar frå andre. Når ein ser seg sjølv frå innsida av huden. For sjølv om alle sansene er retta utover, oppstår forståinga på innsida. Og slik blir hud eit slags glas mellom "eg" og "verda utanfor". I dette ligg det kanskje ei slags universell einsemd; ein er alltid åleine inni seg sjølv, og kan aldri fullstendig dele noko med andre, fordi det finst eit lag immelom. Eit filter av hud, ord og sansar. Eit filter som kan vere skjørt som glas, men likevel så tett at ingen andre kan kome inn på innsida. Uansett kor hardt ein prøver."

Brynhild Grødeland Winther,  "Eg er ein bison i glassmagasinet" Kunsthåndverk- mai 26, 2021

https://www.kunsthandverk.no/anmeldelser/2021/5/25/eg-er-ein-bison-i-glassmagasinet

Bildet "Fracture I" ble innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 

Fractures at S12 Galleri og Verksted 2021

Fracture detail 2021

Fractures

Fracture I

Fracture I detail

Shield II

2018

SHIELD II er videreføringen av et samarbeide mellom billedkunstner Æsa Björk og musikeren Tinna Thorsteinsdóttir.
Gjennom å benytte EEG-registreringer av hjernebølger har Æsa og Tinna satt seg fore å utforske grenselandet mellom følelsers immaterialitet, og hjerneaktivitet som fysisk manifestasjon. EEG-registreringene ble omdannet til lydbølger, og ved hjelp av kontakthøyttalere danner lydbølgene vibrasjoner i tynne flak av glass. De skjøre glassoverflatene fungerer således både som lerret for visualiseringer av lydens fysiske bevegelser, så vel som akustiske resonnansflater for hjerneaktivitet utløst av emosjonelle reaksjoner og bevegelser.
Gjennom å danne et kammer i menneskestørrelse kan glassflakene forstås som membraner som skiller selvet fra omverdenen, samtidig som de gestalter en indre virkelighet som ofte forblir usynlig.
Arbeidet vandt Grand Prize under Toyama International Glass Exhibition 2018 og er blitt en del av samlingen ved Toyama Glass Art Museum.

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. 

SÝN

2014

First Impression from the Measuring Device for Negative Space & SÝN 2014

SÝN 2014 (innkjøpt til KODE Kunstmuseene i Bergen)