Shield II

2018

SHIELD II er videreføringen av et samarbeide mellom billedkunstner Æsa Björk og musikeren Tinna Thorsteinsdóttir.
Gjennom å benytte EEG-registreringer av hjernebølger har Æsa og Tinna satt seg fore å utforske grenselandet mellom følelsers immaterialitet, og hjerneaktivitet som fysisk manifestasjon. EEG-registreringene ble omdannet til lydbølger, og ved hjelp av kontakthøyttalere danner lydbølgene vibrasjoner i tynne flak av glass. De skjøre glassoverflatene fungerer således både som lerret for visualiseringer av lydens fysiske bevegelser, så vel som akustiske resonnansflater for hjerneaktivitet utløst av emosjonelle reaksjoner og bevegelser.
Gjennom å danne et kammer i menneskestørrelse kan glassflakene forstås som membraner som skiller selvet fra omverdenen, samtidig som de gestalter en indre virkelighet som ofte forblir usynlig.
Arbeidet vandt Grand Prize under Toyama International Glass Exhibition 2018 og er blitt en del av samlingen ved Toyama Glass Art Museum.

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted. Foto: Pål Hoff

Shield II, 2018 @S12 Galleri Verksted.