Her har vi samlet noen viktige avklaringer for den såkalte inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende. NKs nettside om NAV-ordninger tar deg grundigere gjennom grunnleggende informasjon, spørsmål og svar om denne ordningen, og andre ordninger, før du søker.
Tekstilkunstner Kristin Lindberg (1950) tildeles Rune Brynestads minnestipend – Norges mest høythengende stipend for kunstnere.
Gjennom en koordinert kunstneraksjon ble departementer og stortingskomiteer fredag 15. mai bombardert med mail fra kunstnere og kunstnerorganisasjoner, deriblant NK. I mailen lå et brev med krav om endring av NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. I sosiale medier ble kravet delt og delt. Til sammen har Kunstnernettverket om lag 33 000 medlemmer. Disse medlemmene vil bli hørt!
Inntektssikringsordningen for næringsdrivende og frilansere reduseres med 1,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som kom 12. mai. Norske Kunsthåndverkeres styreleder Hanne Øverland er oppgitt etter gjennomlesing av budsjettet.
Tilbakemeldingen fra kultursektoren har blitt lyttet til. Etter to år der et samlet kulturfelt har bedt om at regionreformen stanses, snur endelig regjeringen og skrinlegger hele kulturdelen av regionreformen.
Nå er 1. juryering av Årsutstillingen 2020 gjennomført. Det ble søkt med 947 verk fra 362 søkere, og av disse har 100 verk fra 67 søkere gått videre til 2. juryering i Tromsø til høsten.
Fire vinduer, fire individuelle kunstnere. Utstillerne i vindusutstillingen er masterstudenter fra avgangskullet 2020 ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen, hvor alle har materialbaserte praksiser.
16 kunstnere er valgt ut til å delta på NKs temautstilling 2020. Utstillingen, "Mendable", vises til høsten i Moss, og det er NK Viken som er arrangør.
Her finner du praktisk informasjon om deltakelse i Årsutstillingen. Merk at det som beskrives her kan variere litt fra år til år. Hensikten er å forberede søkere/deltakere på hvordan prosessen kan se ut. Dersom du er videre til 2. juryering eller deltakelse i utstillingen skal du derfor alltid forholde deg primært til informasjonen du får oppgitt i ditt svarbrev.
Den nye kulturministeren har nå mottatt innspill til statsbudsjettet for 2021 fra kunstnerorganisasjonene i det visuelle kunstfeltet. Slik situasjonen for kunstnerne brått har endret seg de siste ukene, har det blitt enda tydeligere enn før at store grep må tas for å sikre kunstnerne både økt inntjening og tryggere sosiale rettigheter.
NK har gjennomført en undersøkelse for å se hvordan de første ukene av koronakrisen har påvirket våre medlemmer. Svarene bekymrer. – Når vi allerede etter to uker med smitteverntiltak ser at koronakrisen har hatt direkte påvirkning på medlemmenes kunstneriske virksomhet og økonomi, er det alvorlig, sier styreleder Hanne Øverland.
Hadde du høy kunstnerisk aktivitet i 2018 og 2019, enten i form av utstillinger, kunst i offentlig rom eller andre prosjekter og evenementer med høy synlighet? Da var det trolig mange som fotograferte eller nedlastet bilder av verkene dine til privat bruk, og du kan ha rett til vederlag. I perioden 1. april – 30. april kan du søke om kompensasjon for privatkopiering i BONOs nye portal.
Tidsskriftet Kunsthåndverk gjør endringer fra og med 2020. I en tid der mange papirtidsskrifter går over til utelukkende digitale utgivelser, skal Kunsthåndverk skal fortsette å eksistere på papir.
Styreleder Hanne Øverland er bekymret for at regjeringens foreslåtte tiltakspakker i praksis ikke vil treffe NKs medlemmer og mener det er avgjørende at ordningene innrettes slik at alle de som rammes av krisen kan få nødvendig hjelp. NK sendte 27. mars et brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å gi innspill til hvordan ordningene bør tilpasses kunsthåndverkernes ulike kombinasjonsinntekter.