Visste du at Norske Kunsthåndverkere både forvalter egne stipendordninger og innstiller til Statens kunstnerstipend? På denne siden kan du lese om hvordan du søker stipend og om hvordan stipendkomiteen jobber.
Nå er årets Årsutstillingslogo klar!
Det er en hel del ulike ordninger tilgjengelig i NAV systemet. Men hvilke er relevante for akkurat deg og din situasjon? Det er ikke alltid så lett å finne ut. Her gir vi en oversikt over noen av de mest relevante ordningene for kunsthåndverker og forklarer hva forskjellene er mellom dem og om de kan brukes sammen, eller kun eksklusivt.
Innsikt fra NKs andre medlemsundersøkelse om koronaøkonomien gir grunn til bekymring. – Når så mange som 65 % svarer at de har mistet inntekter grunnet koronakrisen, og det samtidig er få som har mottatt kompensasjon for dette, er det langt fra bra nok, sier styreleder Hanne Øverland
Her har vi samlet noen viktige avklaringer for den såkalte inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende. NKs nettside om NAV-ordninger tar deg grundigere gjennom grunnleggende informasjon, spørsmål og svar om denne ordningen, og andre ordninger, før du søker.
Tekstilkunstner Kristin Lindberg (1950) tildeles Rune Brynestads minnestipend – Norges mest høythengende stipend for kunstnere.
Gjennom en koordinert kunstneraksjon ble departementer og stortingskomiteer fredag 15. mai bombardert med mail fra kunstnere og kunstnerorganisasjoner, deriblant NK. I mailen lå et brev med krav om endring av NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. I sosiale medier ble kravet delt og delt. Til sammen har Kunstnernettverket om lag 33 000 medlemmer. Disse medlemmene vil bli hørt!
Inntektssikringsordningen for næringsdrivende og frilansere reduseres med 1,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som kom 12. mai. Norske Kunsthåndverkeres styreleder Hanne Øverland er oppgitt etter gjennomlesing av budsjettet.
Tilbakemeldingen fra kultursektoren har blitt lyttet til. Etter to år der et samlet kulturfelt har bedt om at regionreformen stanses, snur endelig regjeringen og skrinlegger hele kulturdelen av regionreformen.
Nå er 1. juryering av Årsutstillingen 2020 gjennomført. Det ble søkt med 947 verk fra 362 søkere, og av disse har 100 verk fra 67 søkere gått videre til 2. juryering i Tromsø til høsten.
Fire vinduer, fire individuelle kunstnere. Utstillerne i vindusutstillingen er masterstudenter fra avgangskullet 2020 ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen, hvor alle har materialbaserte praksiser.
16 kunstnere er valgt ut til å delta på NKs temautstilling 2020. Utstillingen, "Mendable", vises til høsten i Moss, og det er NK Viken som er arrangør.
Her finner du praktisk informasjon om deltakelse i Årsutstillingen. Merk at det som beskrives her kan variere litt fra år til år. Hensikten er å forberede søkere/deltakere på hvordan prosessen kan se ut. Dersom du er videre til 2. juryering eller deltakelse i utstillingen skal du derfor alltid forholde deg primært til informasjonen du får oppgitt i ditt svarbrev.
Den nye kulturministeren har nå mottatt innspill til statsbudsjettet for 2021 fra kunstnerorganisasjonene i det visuelle kunstfeltet. Slik situasjonen for kunstnerne brått har endret seg de siste ukene, har det blitt enda tydeligere enn før at store grep må tas for å sikre kunstnerne både økt inntjening og tryggere sosiale rettigheter.