NK har gjennomført en undersøkelse for å se hvordan de første ukene av koronakrisen har påvirket våre medlemmer. Svarene bekymrer. – Når vi allerede etter to uker med smitteverntiltak ser at koronakrisen har hatt direkte påvirkning på medlemmenes kunstneriske virksomhet og økonomi, er det alvorlig, sier styreleder Hanne Øverland.
Hadde du høy kunstnerisk aktivitet i 2018 og 2019, enten i form av utstillinger, kunst i offentlig rom eller andre prosjekter og evenementer med høy synlighet? Da var det trolig mange som fotograferte eller nedlastet bilder av verkene dine til privat bruk, og du kan ha rett til vederlag. I perioden 1. april – 30. april kan du søke om kompensasjon for privatkopiering i BONOs nye portal.
Tidsskriftet Kunsthåndverk gjør endringer fra og med 2020. I en tid der mange papirtidsskrifter går over til utelukkende digitale utgivelser, skal Kunsthåndverk skal fortsette å eksistere på papir.
Styreleder Hanne Øverland er bekymret for at regjeringens foreslåtte tiltakspakker i praksis ikke vil treffe NKs medlemmer og mener det er avgjørende at ordningene innrettes slik at alle de som rammes av krisen kan få nødvendig hjelp. NK sendte 27. mars et brev til Arbeids- og sosialdepartementet for å gi innspill til hvordan ordningene bør tilpasses kunsthåndverkernes ulike kombinasjonsinntekter.
I disse dager opplever svært mange kunstnere at planlagte utstillinger i utstrakt grad utsettes og avlyses, viser medlemsundersøkelser i NBK og NK. Kunstnerorganisasjonene NBK, NK og FFF har nå sendt brev til alle visningssteder med statlig driftsstøtte og bedt dem utbetale utstillingsvederlag, utstillingshonorar og produksjonsmidler i henhold til inngåtte avtaler.
Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes fond i 2020 er nå offentlig.
Søknadsfristene opprettholdes, men med utvidede retningslinjer tilpasset situasjonen vi befinner oss i.
Kunstnernettverket består av 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett, og nå arbeides det med forbedringer av krisepakkene for kulturfeltet. Nettverket, der NKs styreleder Hanne Øverland sitter i arbeidsutvalget, sendte 18. mars et brev til myndighetene med felles krav på vegne av alle om lag 30 000 medlemmene nettverket representerer.
Det er tverrpolitisk enighet blant partiene på stortinget om en økononomisk krisepakke med fokus på sosiale rettigheter, også for kunstnere. Alle partiene har samarbeidet tett i helgen og varsler flere, mer bransjespesifikke tiltak, torsdag 19. mars. - Inntekten skal være forutsigbar, selv om ikke hverdagen er det. Denne pakken får en bedre sosial profil enn hva regjeringen kom med før helgen, sa Hadja Tajik da stortingets finanskomite la fram sin tiltakspakke mandag 16. mars. Nedenfor ligger tiltakene de foreløpig har kommet fram til.
NK er positive til de stadig strengere og nødvendige tiltak myndighetene iverksetter for å få bukt med krisen rundt koronaviruset. Vi ser videre at det er grunn til stigende bekymring for de økonomiske konsekvensene dette får for flere av våre medlemmer og for de kunstnerstyrte visningsstedene. Økonomien til mange i kunstfeltet er presset fra før, så det kan raskt blir prekært. Derfor har NK i dag, 12. mars, sendt brev til regjeringen ved Kulturdepartementet, Finans-departementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.
Hva truer kunstneres frihet til å skape og vise den kunsten de selv mener er viktig? Hvilke begrensninger ligger på kunstneres ytringsmuligheter her hjemme og ute i verden?
Det følger av åndsverkloven at privatpersoner kan kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren. Opphavere har rett til kompensasjon for slik privat bruk av deres verk. Dette gjelder fra endringene i åndsverkloven ble vedtatt i 2018 også for visuelle kunstnere, inkludert kunsthåndverkere.
Etter å ha blitt korona-utsatt på ubestemt tid, er det nå klart at 16. juni åpner Tendenser 44: "Earth, Wind, Fire, Water – Nordisk Kunsthåndverk"
Søknadsportalen har åpnet og nå kan du søke deltakelse! Norske Kunsthåndverkeres Årststilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk, og det er Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø som er vertskapet for Årsutstillingen 2020.