Norske Kunsthåndverkere ynskjer å gratulera Katrin Rusten som vinnar av studentprisen for 2020. Rusten er valgt ut av vår jury for sin installasjon "Memory Lake is a Source of Conflict (waste composition 3)", under Masterutstillingen ved KODE denne hausten.
Etter tre intense juryeringsdagar er 64 verk frå 46 kunstnarar teken ut til Årsutstillingen 2020. Juryen er svært nøgd med breidda i årets verksutvalg, noko som lovar godt til Årsutstillingen opnar på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, den 17. oktober.
Kaja Solgaard Dahl gjekk av med seieren for "Årets Tilbehør" under Bo Bedres Designpris 2020. Den Oslobaserte keramikeren vant for duftskulpturserien "Krukke & Arch" for Origin Made.
NK vet det er mange ulike problemstillinger våre medlemmer står med nå som følge av koronapandemien. Her har vi samlet en del informasjon og nyttige lenker for dere. Vi håper dette kan være til hjelp. Siden oppdateres hyppig.
Visuell kunst bør inkluderes i Kulturdepartementets nye stimuleringspakke. Kunstnerorganisasjonene foreslår 100 millioner fordelt på museumsinnkjøp av kunst fra nålevende kunstere og oppdrag og innkjøp til kunst i offentlig rom kanalisert gjennom KORO. Dette vil styrke kunstnernes inntjening samtidig som pengene kanaliseres gjennom den eksisterende infrastrukturen i feltet og dermed styrker hele "økosystemet" i kunstfeltet.
Norske Kunsthåndverkere Viken og House of Foundation ønsker velkommen til utstillingen "MENDABLE – Klima og miljø i dagens kunstpraksis". Utstillingen åpner lørdag 29. august kl. 15.00 på House of Foundation I Moss.
Etter 27 år i NKs administrasjon skal vår kjære kontorleder Anne Karin Brandt tre inn i pensjonistenes rekker. Vi har tatt en prat med henne.
Det var med stor sorg vi i sommer mottok budskapet om Harald Solbergs bortgang. Kunsthistoriker Jorunn Veiteberg har skrevet minneord til ham.
Fredag 21. august åpner KRAFT tre nye utstillinger. I tillegg viser de nå fram ny nettside og logo!
Flere medlemmer av Norske Kunsthåndverkere deltar når den største mønstringen av billedkunst og kunsthåndverk på Nesodden noensinne blir arrangert.
Visste du at Norske Kunsthåndverkere både forvalter egne stipendordninger og innstiller til Statens kunstnerstipend? På denne siden kan du lese om hvordan du søker stipend og om hvordan stipendkomiteen jobber.
Nå er årets Årsutstillingslogo klar!
Det er en hel del ulike ordninger tilgjengelig i NAV systemet. Men hvilke er relevante for akkurat deg og din situasjon? Det er ikke alltid så lett å finne ut. Her gir vi en oversikt over noen av de mest relevante ordningene for kunsthåndverker og forklarer hva forskjellene er mellom dem og om de kan brukes sammen, eller kun eksklusivt.
Innsikt fra NKs andre medlemsundersøkelse om koronaøkonomien gir grunn til bekymring. – Når så mange som 65 % svarer at de har mistet inntekter grunnet koronakrisen, og det samtidig er få som har mottatt kompensasjon for dette, er det langt fra bra nok, sier styreleder Hanne Øverland