I disse dager opplever svært mange kunstnere at planlagte utstillinger i utstrakt grad utsettes og avlyses, viser medlemsundersøkelser i NBK og NK. Kunstnerorganisasjonene NBK, NK og FFF har nå sendt brev til alle visningssteder med statlig driftsstøtte og bedt dem utbetale utstillingsvederlag, utstillingshonorar og produksjonsmidler i henhold til inngåtte avtaler.
Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes fond i 2020 er nå offentlig.
Søknadsfristene opprettholdes, men med utvidede retningslinjer tilpasset situasjonen vi befinner oss i.
Kunstnernettverket består av 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett, og nå arbeides det med forbedringer av krisepakkene for kulturfeltet. Nettverket, der NKs styreleder Hanne Øverland sitter i arbeidsutvalget, sendte 18. mars et brev til myndighetene med felles krav på vegne av alle om lag 30 000 medlemmene nettverket representerer.
Det er tverrpolitisk enighet blant partiene på stortinget om en økononomisk krisepakke med fokus på sosiale rettigheter, også for kunstnere. Alle partiene har samarbeidet tett i helgen og varsler flere, mer bransjespesifikke tiltak, torsdag 19. mars. - Inntekten skal være forutsigbar, selv om ikke hverdagen er det. Denne pakken får en bedre sosial profil enn hva regjeringen kom med før helgen, sa Hadja Tajik da stortingets finanskomite la fram sin tiltakspakke mandag 16. mars. Nedenfor ligger tiltakene de foreløpig har kommet fram til.
NK er positive til de stadig strengere og nødvendige tiltak myndighetene iverksetter for å få bukt med krisen rundt koronaviruset. Vi ser videre at det er grunn til stigende bekymring for de økonomiske konsekvensene dette får for flere av våre medlemmer og for de kunstnerstyrte visningsstedene. Økonomien til mange i kunstfeltet er presset fra før, så det kan raskt blir prekært. Derfor har NK i dag, 12. mars, sendt brev til regjeringen ved Kulturdepartementet, Finans-departementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.
Hva truer kunstneres frihet til å skape og vise den kunsten de selv mener er viktig? Hvilke begrensninger ligger på kunstneres ytringsmuligheter her hjemme og ute i verden?
Det følger av åndsverkloven at privatpersoner kan kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren. Opphavere har rett til kompensasjon for slik privat bruk av deres verk. Dette gjelder fra endringene i åndsverkloven ble vedtatt i 2018 også for visuelle kunstnere, inkludert kunsthåndverkere.
Kunstnerorganisasjonene må stå sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. NK har derfor sammen med resten av kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket stilt seg bak et opprop om fri kunst.
Midt i en travel interiør- og designmesse finner vi en 75m2 stor stand fyllt med kunsthåndverk. Publikum på denne ultrakommersielle messen er innkjøpere på jakt etter nye varer å selge fra egen butikk. Hos "Craft your Identity" får de et sanselig avbrekk.
​Hver høst lager alle partier utenfor regjering sine egne alternative budsjetter. NK har gått gjennom opposisjonspartienes alternative budsjettforslag for 2020 for å se hvordan de forskjellige partiene vektlegger saksområder som er viktige for våre medlemmer.
Kulturminister Trine Skei Grande har lagt fram et magert kulturbudsjett for kunstnernes del. Her er det ingen spesifikk satsning på kunstnerøkonomi i det visuelle kunstfeltet. Kunsten ble nevnt, men kunstnerne glemt da hun la fram kulturbudsjettet for 2020.
Magnhild Kennedys masker er båret av artister som Beyoncé og Erykha Badu og hun nevnes av VOGUE som en verdens mest spennende formgivere. Nå kan du møte maskene hennes i en stor utstilling på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum