NK vet det er mange ulike problemstillinger våre medlemmer står midt oppi nå i disse dager. Her har vi samlet en del informasjon og nyttige lenker for dere her. Vi håper dette kan være til hjelp. Siden oppdateres ofte, men i juli vil det ikke oppdateres.
Her har vi samlet noen viktige avklaringer for den såkalte inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende. NKs nettside om NAV-ordninger tar deg grundigere gjennom grunnleggende informasjon, spørsmål og svar om denne ordningen, og andre ordninger, før du søker.
Tekstilkunstner Kristin Lindberg (1950) tildeles Rune Brynestads minnestipend – Norges mest høythengende stipend for kunstnere.
Gjennom en koordinert kunstneraksjon ble departementer og stortingskomiteer fredag 15. mai bombardert med mail fra kunstnere og kunstnerorganisasjoner, deriblant NK. I mailen lå et brev med krav om endring av NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. I sosiale medier ble kravet delt og delt. Til sammen har Kunstnernettverket om lag 33 000 medlemmer. Disse medlemmene vil bli hørt!
Inntektssikringsordningen for næringsdrivende og frilansere reduseres med 1,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som kom 12. mai. Norske Kunsthåndverkeres styreleder Hanne Øverland er oppgitt etter gjennomlesing av budsjettet.
Den nye kulturministeren har nå mottatt innspill til statsbudsjettet for 2021 fra kunstnerorganisasjonene i det visuelle kunstfeltet. Slik situasjonen for kunstnerne brått har endret seg de siste ukene, har det blitt enda tydeligere enn før at store grep må tas for å sikre kunstnerne både økt inntjening og tryggere sosiale rettigheter.
Tidsskriftet Kunsthåndverk gjør endringer fra og med 2020. I en tid der mange papirtidsskrifter går over til utelukkende digitale utgivelser, skal Kunsthåndverk skal fortsette å eksistere på papir.
I disse dager opplever svært mange kunstnere at planlagte utstillinger i utstrakt grad utsettes og avlyses, viser medlemsundersøkelser i NBK og NK. Kunstnerorganisasjonene NBK, NK og FFF har nå sendt brev til alle visningssteder med statlig driftsstøtte og bedt dem utbetale utstillingsvederlag, utstillingshonorar og produksjonsmidler i henhold til inngåtte avtaler.
Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes fond i 2020 er nå offentlig.
Søknadsfristene opprettholdes, men med utvidede retningslinjer tilpasset situasjonen vi befinner oss i.
Kunstnernettverket består av 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett, og nå arbeides det med forbedringer av krisepakkene for kulturfeltet. Nettverket, der NKs styreleder Hanne Øverland sitter i arbeidsutvalget, sendte 18. mars et brev til myndighetene med felles krav på vegne av alle om lag 30 000 medlemmene nettverket representerer.
Det er tverrpolitisk enighet blant partiene på stortinget om en økononomisk krisepakke med fokus på sosiale rettigheter, også for kunstnere. Alle partiene har samarbeidet tett i helgen og varsler flere, mer bransjespesifikke tiltak, torsdag 19. mars. - Inntekten skal være forutsigbar, selv om ikke hverdagen er det. Denne pakken får en bedre sosial profil enn hva regjeringen kom med før helgen, sa Hadja Tajik da stortingets finanskomite la fram sin tiltakspakke mandag 16. mars. Nedenfor ligger tiltakene de foreløpig har kommet fram til.
NK er positive til de stadig strengere og nødvendige tiltak myndighetene iverksetter for å få bukt med krisen rundt koronaviruset. Vi ser videre at det er grunn til stigende bekymring for de økonomiske konsekvensene dette får for flere av våre medlemmer og for de kunstnerstyrte visningsstedene. Økonomien til mange i kunstfeltet er presset fra før, så det kan raskt blir prekært. Derfor har NK i dag, 12. mars, sendt brev til regjeringen ved Kulturdepartementet, Finans-departementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.
Hva truer kunstneres frihet til å skape og vise den kunsten de selv mener er viktig? Hvilke begrensninger ligger på kunstneres ytringsmuligheter her hjemme og ute i verden?