Viktige innspill til statsbudsjettet

Fra budsjettkonferansen på Liarvollen. Fra venstre Katinka Maraz (FFF), Lise Stang Lund (NK) og Hilde Tørdal (NBK).
Denne uken sendte de visuelle kunstnerorganisasjonene et felles innspill til statsbudsjettet for 2017 til Kulturdepartementet. Innspillet er utarbeidet i godt samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS).

Arbeidet med budsjettinnspillet startet med en to-dagers budsjettkonferanse med styrelederne i NK, NBK og FFF på Liarvollen i januar. Der oppsummerte vi erfaringene fra fjorårets budsjettarbeid, hvilke satsninger som det er verdt å bygge videre på, hvilke som kanskje bør legges på is og mulige nye satsninger. Disse innspillene lages jo ikke i et vakuum, men bygger på tidligere innspill, vedtatte strategier på landsmøtene og gjerne også regjeringens egne satsninger. Det er derfor viktig å bruke tid på en analyse av nåsituasjonen og samtidig ha rom for å lufte nye tanker.

Vi kunne jo også glede oss spesielt over gjennomslaget i Stortinget i høst for første del av den store lønnsreformen for kunstnerstipendene som vi fremmet i fjor, hvor vi fikk god drahjelp fra Kunstnernettverket. Rent konkret resulterte gjennomslaget i at 503 kunstnere i Norge fikk en lønnsøkning på nesten 20 000 kr i 2016. En så stor lønnsøkning har man aldri sett før, og det er første skritt på veien til å rette opp mange år med nedprioritering av lønnsvekst på stipendene.

Etter budsjettkonferansen fulgte prosessen med skriftlig formulering og kvantifisering av forslagene, justeringer etter litt fintenking og godkjenning i alle styrene. Vi har også hatt en god dialog med Unge Kunstneres Samfund (UKS) i prosessen, og vi støtter nå UKS' gode forslag om kunstnerassistenter.

NBK, NK, FFF og SDS fremmer fire hovedkrav til budsjettet:

1.         Videreføre tre-årig lønnsreform for stipendene (2.år)

2.         Evaluere og videreføre reformen for utstillingshonorar

3.         Styrke regionale og kunstnerstyrte arenaer for bedre kunstnerøkonomi

4.         Innføre ny kunstnerassistentordning i Norsk kulturråd

Alle forslagene er grundig omtalt i innspillet, som er lagt ut på nett så alle interesserte kan lese.

Innspill til statsbudsjettet er noe av det viktigste vi gjør i vårt politiske arbeid. Jeg er så takknemlig for det gode samarbeidet på det visuelle feltet som gjør det mulig å få til så omfattende fellesprosjekter. Det var en stor lettelse å få det avgårde. Så nå håper vi på god mottakelse i departement og, etter hvert, i Stortinget!

Lise Stang Lund
Styreleder