Vellykket markering av FRI KUNST

Fra Kunstpoddens debatt forrige uke. F.v.: Cecilie Tyri Holt, Danby Choi, Erle Marie Sørheim og Sverre Pedersen.
Hva truer kunstneres frihet til å skape og vise den kunsten de selv mener er viktig? Hvilke begrensninger ligger på kunstneres ytringsmuligheter her hjemme og ute i verden?

Den kunstneriske ytringsfriheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Over hele landet markerte nettverket FRI KUNST forrige uke at de står sammen for å bidra til at kunstnere og institusjoner skal få skape og utøve kunsten sin fritt: Fritt i ytringsfrihetens navn, og fritt fra trusler og forfølgelse. Uken bød på Kunstpoddens live-debatt, flere konserter og utstillingsåpninger, teaterforestillinger, danse-performance utenfor Stortinget og mye annet. FRI KUNST støttes av over 150 tilsluttede kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, deriblant NK og tidsskriftet Kunsthåndverk.

Kunstpodden med livepod
Hva er det egentlig som hemmer den kunstneriske ytringsfriheten i et demokrati som vårt? Er det til syvende og sist oss selv, vår politiske korrekthet og krenkefrykt? 3. mars ble Kunstpoddens debatt om nymoralisme og FrP-retorikk i lys av kunstnerisk ytringsfrihet avholdt med ulike caser fra den norske kunstscenen hvor den kunstneriske ytringsfriheten på ulike måter har fått gjennomgå. Programleder for Kunstpodden, Cecilie Tyri Holt, ledet debatten, som foregikk på Kulturhuset i Oslo tirsdag 3. mars. l panelet satt sjefsredaktør Danby Choi fra kulturnettmediet Subjekt, journalist og forfatter Erle Marie Sørheim i tillegg til Sverre Pedersen fra den uavhengige internasjonale organisasjonen Freemuse, som kjemper for frihet for kunstnerisk uttryk. – Det er kanskje litt svakt av kunstneren på den ene siden, å la seg begrense av politisk korrekthet, samtidig som man ikke kan si det som fasitsvar, andre ganger er det helt rett. Noen ganger er selvsensur bare god kritisk sans, uttrykte Choi under debatten. Debatten kan du høre i Kunstpodden her! 

image.jpg


Hva hemmer den kunstneriske ytringsfriheten her til lands? Kunstpodden debatterer her nymoralisme, politisk korrekthet og FrP-retorikk som del av Fri kunst-uka i mars.
Foto
Kunstpodden

Hvilken kunst blir sensurert og hva skjer når politikerne begynner å blande seg?
Fri kunst er bare fri om den også fri fra politisk styring. Norsk kulturforum og Norsk teater- og orkesterforening inviterte 4. mars til debatt om hvem som definerer kunst- og kulturinstitusjonenes samfunnsansvar og grenseoppgangene mellom det offentliges utviklerrolle når det gjelder å sikre et fritt og uavhengig kunstliv. Armlengdes avstand mellom politikken og kunsten er en forutsetning for dette. Med innledende perspektiver fra Hege Newth, generalsekretær i Norske PEN, Pia Maria Roll, regissøren bak Ways of seeing, og Hanan Benammar, scenekunster og skuespiller og en påfølgende debatt om armlengdesprinsippet i stat, region og kommune, ble dette en interessant kveld på Sentralen i Oslo. Panelet bestod av: Morten Gjelten fra Norsk teater- og orkesterforening, Line Anni Solbakken fra KS, Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV i Famille- og kulturkomiteen, Knut Aastad Bråten, statssekretær i Kulturdepartementet og Randi Langøigjelten, avdelingssjef kultur, Innlandet fylkeskommune. Her kan du se og høre innledningene og debatten.

Fri kunst.png


FRI KUNST er en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.–8. mars 2020 
Foto
frikunst.org

Om FRI KUNST:

  • FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner. 
  • Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.
  • Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. 
  • Vårt mål er: 
    – å handle aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering,
    – å bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten,
    – å bevare kunstens autonomi gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen.