Unikt nordisk kunstprosjekt utforsker tradisjonshåndverk

Foto: prosjekthunger.no
Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge ønsker med prosjektet HUNGER å vandre på faget, ved å søke, dele og blande. Gjennom et nordisk samarbeid vil vi styrke vår viten og utvide forståelsen av det håndlagde: Hva skjer når kunnskap ervervet fra ulikt hold og ulik tid møtes, og foredles til noe annet?

HUNGER er et Midt-Nordisk samarbeidsprosjekt der målet er å tydeliggjøre og videreutvikle kunsthåndverket som bærer av moderne verdier og strategier i regionen. Inngående hånd- og materialkunnskap, en evne til å ta i bruk ressurser på og av stedet, er noe som lever i forandring. Prosjektet tar for seg det kulturelle innholdet i håndverket, ikke bare teknikken som bearbeider et materiale. HUNGER er initiert av Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. 

Hunger er en tilstand som inntrer ved mangelfull eller helt manglende næringstilførsel. Livet og kulturen er i stadig bevegelse, både geografisk og digitalt må vi forholde oss til forandringer, en stadig skiftende grunn, både på jord og i vår viten. I takt med det flyktige vokser trangen til det håndfaste. Det vi kan ta i og fysisk forme som vårt. Vi merker en hunger etter håndverket, det håndlagde. 

Tre land, tre møter og tre tradisjonshåndverk
Prosjektet har invitert 10 kunstnere inn. Hovedsakelig fra kunsthåndverkfeltet, med ulik tilnærming til håndverket og der alle har en tilknytning til Midt-Norden. Sammen med lokale mestere og tradisjonshåndverkere, skal disse kunstnerne utforske materialene mat, siv og blåleire. Vi vil undersøke hvordan det å forflytte seg geografisk og skape noe med hendende kan fanges i et kunstnerisk utrykk. Dette gjøres gjennom tre workshops, som skal arrangeres i Østersund (S), Malakta (FI) og Trondheim (NO) i løpet av 2017 og 2018. 

Prosjektets idé ble hovedsakelig formet rundt håndverkstradisjonen med å vandre på faget. I den tradisjonelle håndverkerutdanningen begynte man som lærling hos en mester i faget. Etter svenneprøven ble det anbefalt å gå og søke kunnskap utenfor det opprinnelige lærestedet, å vandre på faget, som det het.

NKs temautstilling 2018
Prosjektet avsluttes med Norske Kunsthåndverkeres temautstilling senhøsten 2018. HUNGER, både som prosjekt og temautstilling, er ment å gjennomgå håndverket som et grunnlag for steders sammensetning, ressurser og identitet. Sentralt i HUNGER står møtene – mellom tid, sted, materiale og folk. 

Workshops
Prosjektets første workshop finner sted 31.8.–3.9. i Østesund og på Storlien i Sverige. Mathåndverk er tema. Sammen med Lat.63, Flammans Skafferi og Eldrimner Nasjonalt Ressurssenter for mathandverk er sopp hovedfokus. 

Workshop 2 foregår 7.6.–10.6. 2018 i Vasa, Finland. Sivsløyd er tema. Vi samarbeider med Malakta Art Factory - Malax, og Østerbotten hantverk sf. 

Workshop 3 foregår 20.8.–24.8. 2018 i Trondheim, Norge. Tema er blåleire. 

Prosjektet HUNGER har fått støtte fra Nordisk Kulturfond Handmade med ca. 1 million kroner over 2 år. I tillegg har både Norsk Kulturfond, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Norske Kunsthåndverkere og Trøndelag Senter for Samtidskunst bidratt. Prosjektleder Toril Redalen har med seg Siri Skjerve som kunstnerkontakt og kommunikasjonsansvarlig Anne-Lise Aakervik.