Tilbyr kunstneropphold i forbindelse med årsutstillingen

Prosjektrom Helium i Fredrikstad tilbyr opphold som gjestekunstner på Hydrogenfabrikken (bildet). Bildet er hentet fra Facebook
Norske kunsthåndverkeres årsutstilling Kunsthåndverk 2018 vises i Hydrogenfabrikken og ØKS i Fredrikstad 29. september – 28. oktober. I den forbindelse vil Prosjektrom Helium, som ligger vegg i vegg med Hydrogenfabrikken, tilby et 3 ukers gjesteopphold for kunsthåndverkere 6.–26. august.

Prosjektrom Helium er et 120m2 stort produksjonslokale like ved Hydrogenfabrikken og Gamlebyen i Fredrikstad, med gode fasiliteter og mulighet for å realisere kunstprosjekter som av ulike grunner er vanskelig å få gjort i eget atelier eller verksted. Prosjektrommet er kunstnerinitiert og drevet på idealistisk grunnlag av 5 billedkunstnere. Nå tilbyr de gjestekunstneropphold til en av søkerne til årsutstillingen.

Søkere kan melde interesse for et slikt gjesteopphold ved å krysse av for det i søknadsskjemaet til 1. juryering. Etter juryeringen vil kunstnerne bak Prosjektrom Helium tilby oppholdet til en av kunstnerne som har kommet videre og som har meldt slik interesse. Kunsthåndverkere som arbeider prosessorientert og som ønsker å dokumentere og formidle arbeidet i gjesteoppholdet vil bli prioritert.

AIR-oppholdet er ingen garanti for videre deltakelse i årsutstillingen, men lokalet ligger så og si vegg i vegg med Hydrogenfabrikken. Dette gir en god mulighet til å arbeide på området frem mot innlevering til 2. juryering. Kandidaten kan også arbeide fritt og uavhengig av omsøkte verk eller prosjekter til årsutstillingen. 2. juryering til utstillingen skal foregå i Prosjektrom Helium. AIR-kandidaten må ta hensyn til dette og være ferdig med sitt arbeide innen 26. august.

Prosjektrom Helium har store lokaler med godt lys.


Prosjektrom Helium dekker atelierleie og rimelig overnatting under AIR-perioden. Det jobbes med ytterligere søknader om finansiering til formidlingsdelen av prosjektperioden. Herunder ønske om honorar til gjestekunstneren.

For ytterligere informasjon om Helium – AIR, ta kontakt med leder av Prosjektrom Helium, Tor-Magnus Lundeby, på tlf. 919 40 007.

Utlysning med søknadskjema for deltakelse i årsutstillingen finner du her
Søknadsfrist: 16. april