Tidsskriftet Kunsthåndverk har fått ny redaktør!

Hilde Sørstrøm er ny redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk.
Foto
Berit Steenstrup
Tidsskriftet Kunsthåndverk har fått ny redaktør, og vi kan nå avsløre at det er Tromsøbaserte Hilde Sørstrøm som skal ta over roret etter Cecilie Tyri Holt.

Etter åtte år som redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, valgte Cecilie Tyri Holt tidligere i vår å gi stafettpinnen videre for å kunne vie tiden sin til andre og nye prosjekter. Nå er vi i NK er glade for å ønske Hilde Sørstrøm velkommen som ny redaktør for tidsskriftet! Hun ble nylig valgt til å ta over av NKs styre. 

Desentralisert utsiktspunkt
Tromsøbaserte Sørstrøm er fra før redaktør for Hakapik.no – et nettmagasin for kunstkritikk med mål om å utforske kunstproduksjonen i nordområdene, da hovedsakelig i Nord-Norge og Tromsø. Med sin bakgrunn håper Sørstrøm å gi tidsskriftet et desentralisert utsiktspunkt, ved å engasjere skribenter basert ulike steder.

Sørstrøm har mastergrad i kunstvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet og mastergrad i Preventive Conservation fra Northumbria University i England. I tillegg til Hakapik og Kunsthåndverk, har Sørstrøm også skrevet for blant annet Kunstkritikk.no, Kunstavisen, Se Kunst Magasin, tidsskriftet Billedkunst og The Vessel.

Ønsker å skape engasjement og mangfold
Den nye redaktøren håper å kunne bruke sin stemme til å skape engasjerte lesere: – Jeg håper å skape engasjement ved å produsere innhold som setter den materialbaserte kunsten i kontekst med tiden vi lever i. Det kan være tekster som på ulikt vis ser kunstproduksjonen i lys av miljø- og klimaspørsmål, geopolitiske utfordringer, kapitalistiske strukturer, queerteori og urfolksperspektiver. Sørstrøm sier videre til NK at hun ønsker at tidsskriftet skal løfte frem et mangfold av kunstneriske praksiser og temaer. – For å oppnå dette vil jeg forsøke å involvere skribenter med ulike faglige interesser (innen kunst), og med ulik geografisk tilknytning til kunstfeltet.

Synliggjøring av tanker omkring material og teknikk
Også når det kommer til å dekke et bredt spekter av materialer og teknikker, håper Sørstrøm å kunne bidra positivt: – Jeg er opptatt av hvilken rolle de "tradisjonelle" materialene som tekstil, keramikk, glass osv. spiller i dag. Samtidig ønsker jeg at tidsskriftet skal gjenspeile at den materialbaserte kunsten beveger seg i mange ulike retninger. Lyd er for eksempel et material som kan utforskes i en slik kontekst. Den stadig økende interessen for samisk duodji og kvensk håndverk er også et spennende utgangspunkt for å forstå tiden vi lever i. Det er viktig for meg som redaktør at tidsskriftet kan synliggjøre tanker kunstnere og andre i feltet har omkring material og teknikk i dag. Hvilke materialer bruker kunstnerne – og hvorfor?

Det var NKs styre som valgte Sørstrøm til ny redaktør: – Styret i NK innstilte Hilde Sørstrøm som ny redaktør blant annet på bakgrunn av hennes kunstteoretiske bakgrunn og varierte journalistiske erfaring. I tillegg la styret vekt på redaktørens kunnskap om kunsthåndverksfeltet og bevissthet om mangfold i kulturlivet. Styret ønsker Sørstrøm velkommen til NK, og vi gleder oss til å følge tidsskriftets videre utvikling, uttaler styreleder Runa Vethal Stølen.