Tamt kulturbudsjett

Styreleder i NK, Runa Vethal Stølen forventer en satsing på kunstnerøkonomien når ny regjering spikrer budsjettet for 2022
Foto
NK / Mari Henanger
Dette kan bare bli bedre! Kulturminister Raja og regjeringen Solberg leverer et tamt siste kulturbudsjett. Det er få lyspunkter, og ingen tegn til det kunstnerøkonomi-løftet vi venter på, uttaler styreleder i NK Runa Vethal Stølen.

Satsing på utstillingsøkonomien er fraværende i budsjettet, og antall stipendhjemler er dessverre skuffende. Her er det mye å ta fatt på for det nye Stortinget og den kommende kulturministeren. Vi forventer et realt løft for kunstnerøkonomien i justeringen av budsjettet for 2022.

Gratisarbeidet fortsetter
Budsjettet leverer fortsatt ikke på utstillingshonorar. Vi i NK er bekymret over at man ikke har fulgt opp kravet om betydelig bedring i de visuelle kunstnernes økonomiske situasjon. Det handler om at vi visuelle kunstnere er lei av gratisarbeidet for å fylle institusjonene med innhold og for å levere kunstopplevelser til publikum. Påtroppende regjering må innfri utstillingshonorar som den sentrale reformen for visuell kunst, slik Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG har signalisert i valgkampen og alternative budsjett.

Få nye stipend
Det er bra at regjeringen leverer lønnsvekst på arbeidsstipend, som øker med 7 360 til 290 000 i året. Dette tilsvarer en halv gjennomsnittlig heltidslønn og er i tråd med våre krav til lønnsreformen for stipend som NK har jobbet med siden 2015.

20 nye stipendhjemler i budsjettet er dessverre lite når de skal fordeles på alle kunstnergruppene. Det er heller ikke sikkert at noen av disse kommer kunsthåndverkerne til gode.

Under pandemien har det blitt tydelig hvor nødvendige stipendene er for kulturlivet. Politikere fra nær alle partier har innsett arbeidsstipendenes viktige rolle for kunstnerne. Likevel ser vi ingen markant økning på dette området. Det er nedslående. Her er det rom for at påtroppende regjering gir stipendpolitikken den styrken som behøves.

Stor jobb for etterfølger
Rajas siste kulturbudsjett har ingen siste hilsen til de visuelle kunstnerne. Selv om vi er takknemlige for gode tiltak under pandemien, hadde vi håpet på en bedre avslutning fra regjeringen Solberg. Vi kan bare konstatere at etterfølgeren får en stor jobb å gjøre. Kunstnerøkonomien må få et skikkelig løft når kulturbudsjettet skal økes til 1 % av statsbudsjettet, slik de nye regjeringspartnerne har lovet oss.

Les mer om våre krav til statsbudsjettet for 2022 her: