Svært alvorlig for verneverdig fag

Skjermbilde av NKs styreleder Runa Vethal Stølen på Stortingshøring 25. oktober
Hvert år inviterer de ulike stortingskomiteene organisasjoner berørt av statsbudsjettet til høring på Stortinget. For NK er det styreleder Runa Vethal Stølen som responderer på statsbudsjettet. Stølen trakk frem kunstnerøkonomi, strømkrisen og galleri RAM.

Det er familie- og kulturkomiteen på Stortinget som inviterer kunstnerorganisasjonene til høring i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2023. På drøye tre minutter fikk NKs styreleder kommentere hvordan statsbudsjettet vil påvirke virket til kunsthåndverkene i Norge.

Kunstnerøkonomi
– Kulturministeren har ikke fulgt opp kunstnerorganisasjonenes krav om en forbedring i de visuelle kunstnernes vilkår gjennom en utstillingsøkonomireform. Det er ingen grunn til å vente med en opptrapping av denne reformen. Evalueringen av pilotprosjektet for utstillingshonorar, har vist at ordningen er vellykket og ønsket av kunstnere og visningsrom. Vi er svært skuffet over at Pilotordningen er foreslått med samme symbolske sum som tidligere, knappe 6 millioner, sa Stølen.

– Når det gjelder lønnsvekst for arbeidsstipendene, GI og de langvarige stipendene er det i budsjettet foreslått en 3 % økning. Hva er grunnen til at stipendene ikke skal følge lønnsveksten i staten, som i år er på 3,8 %? Det er totalt snakk om en differanse på litt over 3 millioner kroner, det er for småpenger å regne, men vil bety mye for kunstnernes overlevelsesevne. Vi ber igjen om en forskriftsendring som knytter stipendene til en fast lønnsvekstnøkkel. Dette er et viktig prinsipp for at stipendbeløpene ikke skal sakke akterut, forklarte hun.

Strømkrisen
– Så til strømkrisen. Vi har siden februar ropt varsko for de verneverdige fagene. Det gjelder spesielt glassblåserfaget som nå er alvorlig truet grunnet høye energiutgifter. Glasshyttene står alene for opplæringen innenfor sitt fag og huser lærlinger og assistenter. Rekrutteringen gjennom dem er helt avgjørende for fagets fremtid. Foslaget til strømstøtte for bedrifter med 25 % dekning av utgifter over 70 øre pr. kWh vil ikke hjelpe stort for en glasshytte som har over 65 000 kr i strømutgifter i mnd. Enøk tiltak er en selvfølge men 45 % dekning vil dessverre heller ikke monne når innkjøp av en energieffektiv ovn koster over 500 000. Det finnes 34 glasshytter i Norge, 11 har stengt ned ovnene, noen har lagt ned for godt og 8 sier de antakelig stenger i løpet av høsten. Dette er svært alvorlig, og vi vil igjen minne om at Norge har en plikt ifølge Unesco konvensjonen om å ivareta verneverdig kultur. Det er behov for en treffsikker, midlertidig forskrift tilsvarende den for veksthusene. Et gjennomarbeidet og konkret forslag til en spisset ordning ettersendes. 

RAM galleri
For å styrke regional satsing på kunst er det avgjørende at de få visningsstedene for kunsthåndverk har forutsigbar økonomi. Det er skuffende at RAM galleri, heller ikke i år er inne med driftsstøtte på statsbudsjettet. RAM har vært en viktig aktør i kunsthåndverksfeltet i over 30 år, og vi frykter at galleriet ikke klarer seg hvis ikke Stortinget griper inn nå, uttrykte Stølen.

NK fikk i høringen flere spørsmål knyttet til energiutspillet sitt, som viser at politikerne har stor interesse for denne saken. I etterkant av høringen har NK sendt inn et konkretisert og kostnadsberegnet forslag om energistøtte til verneverdige fag med kraftkrevende prosesser, i tråd med spisset strategi som ble meldt i forrige nyhetsbrev. Les forslaget her.