Får ikke flere «Sult» ved å sultefôre kunstnerne!

Kunstneropprop foran Stortinget – men nå gjenstår det å se om vi blir hørt. Foto Kristin Klette
Det var stort oppmøte av kampklare kunstnere og kunstvenner som hadde møtt opp foran Stortinget i ettermiddag for å markere sin uenighet mot regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Det er Kunstnernettverket som har initiert kunstneroppropet. Bakgrunnen for dette er regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. 

 

Fire krav

Kunstnerorganisasjonene har fire krav for en bedre kunstnerøkonomi: 
1. Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene 
2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv
3. Generell styrking av Norsk Kulturfond
4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme

 

Trenger hjelp fra opposisjonen

De mange fremmøtte fikk høre appeller fra flere av aktørene i Kunstnernettverket og deres reaksjoner på budsjettet. Hilde Tørdal fra Norske Billedkunstnere kommenterte at med dette budsjettforslaget, trenger vi nå hjelp fra opposisjonen. Både musikerne og forfatterne hadde bitt seg merke i regjeringens altfor lave bevilgning til Kulturfondet. For skal du ha noe å selge, kan man ikke plutselig kutte i produksjonskostnadene. Eller som Musikernes fellesorganisasjon så beskrivende sa: – Et sykehus stenger jo ikke midt i en fødsel.

 

Greit å jobbe gratis?

NKs styreleder Hanne Øverland snakket om hvilke utfordringer en kunstner har i sitt daglige virke. 

– De fleste av oss har enkeltmannsforetak. Vi har i liten grad lønnsinntekt fra kunstnerisk virke og vi betaler alle utgifter knyttet til produksjon, lokaler, utvikling av prosjekter selv. Det er oftest store utgifter forbundet til investeringer i verksted, utstyr osv. I byene har leieprisene på næringslokaler økt dramatisk de siste årene og mange av oss jobber med plasskrevende kunstproduksjoner, fortalte Øverland. Øverland pekte på utfordringene med at kunstnerne ikke alltid får betalt for å stille ut arbeidene sine heller.

– Hvilke andre yrkesgrupper synes det er greit å jobbe gratis, spurte hun til jubel fra de fremmøtte.

 

Rettferdig fordeling er stikkordet!

Representanter fra de politiske partiene holdt appell under markeringen – både partiene i posisjon og opposisjon. KrF og SV stilte spørsmålstegn ved om det er sånn at regjeringen virkelig mener at det skapes bedre kunst under vanskelig kår. Det kan kanskje virke sånn. 

– Du får ikke flere verk som «Sult» ved å sultefôre kunstnerne, tordnet SV, og avsluttet med at rettferdig fordeling burde være nøkkelord for budsjettet. Geir Jørgen Bekkevold fra KrF slo fast at nå skal vi fullføre lønnsreformen for kunstnerstipendene. 

FrPs representant skrøt av egne bevilgninger i forslag til statsbudsjett og mente de utgjør en styrking av kunstnernes kår. Til dette lurte de fremmøtte på hvor pengene da havner, ettersom såpass lite går til kunstnerne selv... Hilde Tørdal fra Norske Billedkunstnere uttrykte glede over at vi nå får muligheten til å oppklare alle misforståtte oppfatninger om kunstnernes vilkår, for de er det tydeligvis endel av i regjeringen.