St. Olavsorden til kunsthåndverker

Turi Gramstad Oliver. Foto: Marie von Krogh
Kunsthåndverker og billedkunstner Turi Gramstad Oliver er utnevnt til St. Olavs Orden for sitt virke som industridesigner.

Kunstner Turi Gramstad Oliver (f. 1938) fra Sandnes, er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, melder kongehuset.no. Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten". Gramstad Oliver mottar utmerkelsen for sitt virke som industridesigner. 

Tildelingen vil foregå under en markering onsdag 24. april kl. 18 på Vitenfabrikken i Sandnes. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa vil stå for overrekkelsen. 

Kongelig orden
St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. Hans Majestet Kongen er ordenens Stormester. Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn. Ordenen er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i fem klasser (Storkors; Kommandør med stjerne; Kommandør; Ridder av 1. klasse; og Ridder). 

Kunsthåndverker, designer og billedkunstner
Gramstad Oliver ble utdannet keramiker ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo 1956–1958 og deretter ved Kunsthåndverkskolen i Bergen fram til 1960. I 1960 ble hun ansatt som designer ved Figgjo Fajanse hvor hun gjennom tjue år skapte flere av firmaets mest kjente dekorer. Etter dette har hun arbeidet som kunsthåndverker og billedkunstner, særlig med tekstil og papir som medium. Kunstneren fått mange offentlige utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av blant annet Norsk kulturråd, Rogaland fylke, Stavanger og Sandnes kommune. Hun har hatt en lang rekke separatutstillinger og deltatt i et stort antall gruppeutstillinger. Hun har også deltatt på Vestlandsutstillingen og Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling gjennom mange år. Hun har hatt mange tillitsverv i kunstnernes organisasjoner. Kilde: Wikipedia.

Turi Gramstad Oliver var medlem av NK i mange år, men meldte seg ut da hun gikk inn i pensjonistenes rekker. NK ønsker å benytte anledningen til å gratulere på det varmeste.