Slik var opninga av Temautstillingen 2021: SKOG

Cathinka Mæhlum med sitt verk "Listen To The Trees".
Foto
Mari Henanger
Fredag 17. september opna Temautstillingen 2021 på Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall i Skien. Opningsdagen bestod av seminar og heile to opningsarrangement, noko som var etterlengta etter ein lang periode med strenge koronarestriksjonar!

Opningsdagen blei kickstarta med seminaret "Kunsthåndverk og Temautstillingen 2021" på Ibsenhuset i Skien, som var arrangert av NK Sør-Norge med regionleder Fanny Sophie Gjestland i spissen. Prosjektleiar for temautstillingen, Hanne Haukom, opna seminaret som bestod av artist talk fra Eyvind Solli Andreassen og Hanne Øverland, samt foredrag av kunstnarar og fagpersonar som Mårten Medbo, Steen Ory Bendtzen, Anna Ihle og Jorunn Veiteberg. 

Den anerkjente smykkekunstnaren Konrad Mehus var invitert som æresgjest og blei hedra med tale og blomster fra NKs styreleiar, Runa Vethal Stølen. 

Sjå bileter fra seminaret her. Artikkelen held fram under.

Fra åpningdagen 17. september, som starta med seminaret "Kunsthåndverk og Temautstillingen 2021" på Ibsenhuset i Skien.  Foto: Mari Henanger
Prosjektleiar for Temautstillingen 2021, Hanne Haukom, opna seminaret.  Foto: Mari Henanger
Eyvind Solli Andreassen fortalte om sitt verk "Hør, nå synger ospa". Foto: Mari Henanger
Eyvind Solli Andreassen fortalte om sitt verk "Hør, nå synger ospa". Foto: Mari Henanger
Tekstilkunstner Hanne Øverland fortalte om sitt verk "Grunnstoff".  Foto: Mari Henanger
Juryleder for Temautstillingen 2021, Mårten Medbo, holdt foredraget "Konsthantverk i ett utvidgat fält". Foto: Mari Henanger
Universitetslektor ved OsloMet, Steen Ory Bendtzen, holdt foredraget "Ordet for Verden er skog?". Foto: Mari Henanger
Jorunn Veiteberg fortalte om å bli ein samlar av smykkekunst, og om å bruka smykker som kommunikasjonsmiddel.  Foto: Mari Henanger
Kunstnar Anna Ihle holdt foredraget "Å hugge meg inn i klasseperspektiv og kortere arbeidshverdag.  Foto: Mari Henanger
NKs styreleder, Runa Vethal Stølen, holdt tale for æresgjest Konrad Mehus. Foto: Mari Henanger
Æresgjest Konrad Mehus fikk tale og blomst. Foto: Mari Henanger

To opningsarrangement
Temautstillingen 2021 er eit samarbeid mellom NK Sør-Norge, Telemark Kunstsenter, Spriten Kunsthall og kunstfestivalen Greenlightdistrict. Utstillingen står på Telemark Kunstsenter óg Spriten Kunsthall, noko som naturligvis medførte to opningsarrangement. Prosjektleiar Hanne Haukom er godt nøgd med korleis det gjekk. – Opninga gjekk over all forventning med fullt seminar og eit stort antall publikummere på utstillingsopningene. Me fekk skryt for utstillinga, den gode og positive stemninga og arrangementet i heilhet. Det var mange gode krefter og ressursar som drog lasset sammen, fortel Haukom. Sjå bileter fra opningsarrangementa nederst i saken. 

img_2605.jpg


Den lekre katalogen til Temautstillingen 2021: SKOG blei produsert i samarbeid med Greenlightdistrict. 

SKOG
Tema for årets utstilling var skog, noko man ser tydelege tendensar til i utstillinga. – Temaet SKOG har blitt tolka i eit breidt perspektiv. Arbeida spenner fra bruk av tre som materiale, skog som metafor, skog i eit naturvernperspektiv, og eit mytisk perspektiv. Fra det kvardagslege og allmenne til det filosofiske og akademiske, fortel Haukom vidare. Skien ligger i Telemark, og slik sett var det ikkje tilfeldig at tema blei som det blei. Om bakgrunnen for årets tema skriver samarbeidspartnarane følgande:

Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.

Det norske samfunnet har endret seg mye fra den gang myter og eventyr preget menneskers forhold til skog og natur. Samtidig ser vi en sterk og fornyet interesse i kunsten for det å gjøre naturopplevelser til kilde for inspirasjon, sammen med et økt fokus på kunstnerens møte med materialer. Dette kan henge sammen med at både filosofien, vitenskapen og kunsten utfordrer idéen om materialet som passivt objekt. Gjennom temaet skog inviterer vi til å aktivisere materialenes egne krefter og presentere ulike uttrykksformer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skogen.

Om Temautstillingen 
Norske Kunsthåndverkeres temautstilling inngår som et viktig ledd i Norske Kunsthåndverkeres formidlingsstrategi. Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd. «Norske Kunsthåndverkeres temautstilling» erstatter fra 2011 til i dag den tidligere «Landsdelsutstilling» (1985–2010). 

Fra opninga på Telemark Kunstsenter. Foto: Mari Henanger

Fra opninga på Telemark Kunstsenter. Foto: Mari Henanger

Fra opninga på Telemark Kunstsenter. Foto: Mari Henanger

Eyvind Solli Andreassens verk "Hør, nå synger ospa" på Spriten Kunsthall. Foto: Mari Henanger

Toril Redalens verk "Uro, skjelvende menneske" på Telemark Kunstsenter. Foto: Mari Henanger

Fra opninga på Telemark Kunstsenter. Foto: Mari Henanger

Fra opninga på Telemark Kunstsenter. Foto: Mari Henanger

Dagleg leiar i NK, Lise Stang Lund, holdt tale under opningsarrangementet på Spirten Kunsthall. Foto: Mari Henanger

Dagleg leiar i Spriten Kunsthall, Tom-Erik Lønnerød, ønska velkommen. Foto: Mari Henanger

Cathinka Mæhlum med sitt verk "Listen To The Trees". Foto: Mari Henanger

Ebbe Arneberg sitt verk "Stå stille" på Spriten Kunsthall. Foto: Mari Henanger

Fra opninga på Spriten Kunsthall. Foto: Mari Henanger

Sidsel Palmstrøm sitt verk "Vev II" på Spriten Kunsthall. Foto: Mari Henanger