Scheibler-prisen 2017 til Jim Darbu

Jim Darbus verk "Nemesis" fra 2017 deltok på Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling "Kunsthåndverk 2017". Foto: Lykt AS
Scheiblerstiftelsen deler hvert år ut Norges største kunsthåndverkspris. Prisen for 2017 går til keramiker Jim Darbu.

Stiftelsen Scheibler deler ut NOK 200 000 til en kunsthåndverker og en designer som har utmerket seg. For 2017 går prisen henholdsvis til keramiker Jim Darbu og designer Kristine Five Melvær. Prisutdelingen finner sted på Nasjonalgalleriet onsdag 7. mars 2018.

Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Styret innvilger støtte til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak. Stiftelsen deler også ut priser. Midlene som deles ut av Stiftelsen Scheibler er avkastning av verdier tilført stiftelsen gjennom salg av Fabritiuskonsernet, som ble bygget opp av familien Scheibler.

Blant tidligere prisvinnere kan nevnes:
Cathrine Maske; Armando E. Santos, Torbjørn Anderssen; Vidar Koksvik, Merete Taule; Gunnhild Tjåland, Arne Nerjordet og Carlos Zachrisson (Arne & Carlos); Tanja Sæter, Moods of Norway ved Peder Børresen og Simen Staalnacke; Marie Asbjørnsen, Geir Sætveit; Ruta Pakarklyte, Permafrost Designstudio; Johannes Vemren Rygh, Daniel Rybakken; Ingrid Askeland, Jonas Ravlo Stokke og Øystein Austad; John K. Raustein Admir Batlak og Charlotte Selvig; Elise Hatlø, Vibeke Skar; Kari Mølstad, Morten Skjærpe Knarrum; Karina Nøkleby Presttun, Hallgeir Omstvedt; Franz Petter Schmidt, Vera Kleppe/ Åshild Kyte; Anna Talbot og Lars Beller Fjetland.