Regjeringens studieavgift møter massiv motstand

«Free Education for All: It´s not too late to Change Your Mind», avgangsutstillinga 2023 til masterstudentene i billedkunst på KHiO, gav en klar respons på at den norske regjeringen har bestemt å innføre studieavgift for studenter som kommer fra land utenfor EU, EØS og Sveits.
Foto
KHiO
Planene om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits møtes med samlet bekymring fra kunst- og kulturfeltet i Norge. Blant dem er de visuelle kunstnerorganisasjonene.

Bekymringsmelding til Trettebergstuen og Borten Moe
Norske Kunsthåndverkere har sammen med våre kolleger i Norske Billedkunstnere, Foreningen Frie Fotografer og Sámi Dáiddáčehpiid Searvi/Samisk Kunstnerforbund sendt en bekymringsmelding til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Vi ser med stor bekymring på konsekvensene av regjeringens planer om å innføre studieavgift for alle studenter fra land utenfor EØS og Sveits fra og med høsten 2023.

En rekke kunst- og kulturinstitusjoner, med dekanene ved Kunsthøgskolen i Oslo i spissen, har sendt en likelydende melding til ministrene. De peker bl.a. på at de fleste av Norges kunst- og kulturinstitusjoner har nytt godt av det kulturelle mangfoldet fra landets kunstutdanninger gjennom vanlig programmering og samarbeid i en årrekke.

Et kunst- og kulturfelt preget av høy kvalitet, åpenhet og mangfold
I meldingen peker vi på at Norge i mange år har stått frem med et kulturfelt preget av internasjonal høy kvalitet, åpenhet, mangfold, og ytringsfrihet. Kunstutdanningene har tiltrukket seg høyt kvalifiserte kunstnere fra hele verden. I studiemiljøene har de skapt uvurderlig perspektivutveksling og tette relasjoner med norske kunstnere. Kunstnere har også utmerket seg i landet på mange måter: bidratt til et allsidig kulturliv, laget kunst som er blitt anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og skapt nettverk for Norge over hele verden.

En trussel for vårt fremtidige kulturliv
Det internasjonale og mangfoldige miljøet har skapt et essensielt grunnlag for landets mange kunstinstitusjoner og det bredere kulturlivet. Studieavgifter vil føre til at Norges kunstscener avskjæres for primære kilder til kunstneriske stemmer fra størstedelen av verden.

Runa Vethal Stølen, styreleder i NK, sier det er viktig å stille seg bak appellen til regjering og storting og peke på de alvorlige på konsekvensene for norsk kulturliv dersom dette uheldige lovforslaget skulle få tilslutning.   

Utsetter komitebehandling
Utdannings- og forskningskomiteen har bedt om utsettelse til 6. juni for å avgi sin innstilling i «skolepengesaken». Det betyr at Stortingsbehandlingen flyttes til midten av juni. Vi i NK kommer til å følge saken. Les mer på khrono.no.