Ny ordning – Kompensasjon for privatkopiering

Det følger av åndsverkloven at privatpersoner kan kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren. Opphavere har rett til kompensasjon for slik privat bruk av deres verk. Dette gjelder fra endringene i åndsverkloven ble vedtatt i 2018 også for visuelle kunstnere, inkludert kunsthåndverkere.

Norwaco mottar privatkopieringskompensasjon som et tilskudd fra
Kulturdepartementet og fordeler det videre til sinemedlemsorganisasjoner
som utbetaler midlene individuelt til opphavere. 

Fra og med juli 2018 er visuelle verk fullt ut inkludert i ordningen, noe som betyr at kunsthåndverkere har rett til kompensasjon for privatkopiering av deres verk fra dette tidspunktet. Ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere. Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) i samarbeid med fagorganisasjonene.

En egen nettportal er underveis. Der kan du som kunstner søke om kompensasjon for privatkopiering av dine verk for foregående år. I år kan du søke om kompensasjon for de siste seks månedene av 2018 og hele 2019. Dersom du har mottatt vederlag fra BONO for bruk av dine verk i denne perioden, vil du sannsynligvis få kompensasjon automatisk uten å søke.

  • Nettportalen er åpen for søknader fra 20. mars – 20. april.
  • Etter 20. april vil det ikke være mulig å søke om kompensasjon for 2018/2019.  

Har du spørsmål om privatkopieringskompensasjon, ta kontakt med BONO.