NKs studentpris til Erla Audunsdottir

Erla Audunsdottirs gipsrelieffer var montert oppunder taket i Bergen kunsthall, her fra masterutstillingen i april.
Foto
Erla Audunsdottir
NKs studentpris ble delt ut under masterstudentenes avgangsseremoni i Bergen. Prisen for 2023 gikk til Erla Audunsdottir for hennes stillfarne, men monumentale verk “Det bærende blir også båret".

NKs studentpris tildeles årlig én student ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk (KHiO), og én student ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Institutt for samtidskunst (UiB). NKs studentpris har som formål å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling. NK vil støtte studenter på masternivå og bidra til kjennskap til organisasjonen. Prisen er på 25.000 kr. I tillegg tilbyr NK ett års gratis medlemskap til prisvinneren.

Studentprisen 2023 gikk til Erla Audunsdottir for verket "Det bærende blir også båret" og ble utdelt torsdag 14. juni under masterstudentenes avgangsseremoni i Bergen. Verket til Erla Audunsdottir ble vist i Masterutstillingen 2023, "Nudge it – Kick it – Prod it – Push it", i Bergen kunsthall 21. april–7. mai. 

Juryen uttaler seg følgende om tildelingen

"Verket består av 70 gipsrelieffer, i avgangsutstillingen montert som et monokromt møte mellom vegg og tak i Kunsthallens andre sal. Verket var egentlig det første som møtte deg i utstillingen, men for juryen var det det siste verket vi så. Ved å være i ferd med å bli forbigått i stillhet underbygges verkets narrativ. Arbeidet synliggjør det vi tar for gitt, det vi ikke ser, håndverket og verktøyet som skaper og former, hode, kropp og hender som danner. Det som har gjort og gjør oss i stand til å skape den verden vi lever i. Materialvalget gir mangefasetterte assosiasjoner og plasserer seg i en lang tradisjon. Ved å være skjørt, ustabilt og billig samtidig som det bærer og løfter frem den eller det andre. Som den positive formen som gjør det negative rommet synlig, eller motsatt. Juryen for Norske Kunsthåndverkeres studentpris Bergen har gleden av å overrekke studentprisen 2022 på masterutstillingen til Erla Audunsdottir. Verket ditt fikk oss til å løfte blikket."

Juryen bestod i år av juryformann Maria Almås Franzen (NK), Anne Britt Ylvisåker (KODE) og Sara Kolstrøm Hellevang (KRAFT).

Se presentasjon av Audunsdottirs MA-prosjekt her.