NKs studentpris i Bergen 2022 går til Trude Berg!

Trude Berg fikk tildelt NKs studentpris i Bergen 2022.
Foto
Marianne Moe
Denne helgen ble NKs studentpris i Bergen 2022 delt ut ved Bergen Kunsthall. Prisen gikk til Trude Berg for verket "Som noe bærer og annet brister" – en samling håndmodellerte objekter i keramikk.

NKs studentpris tildeles årlig én student ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk (KHiO), og én student ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design, Institutt for samtidskunst (UiB). NKs studentpris har som formål å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling. NK vil støtte studenter på masternivå og bidra til kjennskap til organisasjonen. Prisen er på 25.000 kr. I tillegg tilbyr NK ett års gratis medlemskap til prisvinneren. Denne helgen ble prisen i Bergen tildelt Trude Berg for verket "Som noe bærer og annet brister" .

Juryen for NKs studentpris i Bergen 2022 har bestått av Marianne Moe (leder av NKs nationale jury 2022), Anne Britt Ylvisåker (førstekonservator ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem) og Kirsti van Hoegee (daglig leder ved KRAFT Bergen). 

Juryens begrunnelse
NKs studentpris 2022 går til Trude Berg, for verket "Som noe bærer og annet brister". Verket består av en samling håndmodellerte objekter i keramikk, med ulike overflater og teksturer. Juryen opplever verket som utforskende, sanselig og formsterkt. De enkelte objektene balanserer hårfint og treffer underlaget med få berøringspunkter. 
Det er en nerve i objektene. Et stigelignende objekt lener seg faretruende skeivt på en vegg; et annet objekt er både topptungt og framtungt. Vi holder nesten pusten i frykt for at de skjøre objektene skal miste likevekten og gå i tusen knas, og får fornemmelsen av at her står noe på spill. Materialiteten er bærende i uttrykket, og gjennom objektene viser kunstneren en vilje til å utforske både tema og materiale innenfor en stram ramme. Verket fremstår som et møtepunkt mellom det vare og håndlagde, og det strengt konstruerte – to ting som egentlig er motstridende. Tomrom og mellomrom spiller en like viktig rolle som selve det fysiske materialet, og verket pirrer juryens nysgjerrighet. Juryen vektlegger at verket er prosessorientert, og at det åpner opp for videre undersøkelser, både i materialutforskning og presentasjon. Juryen ser fram til videre utvikling av kunstnerskapet. For dette arbeidet har juryen for Norske Kunsthåndverkeres studentpris Bergen, gleden av å overrekke studentprisen 2022 på masterutstillingen til Trude Berg. Kjære Trude Berg: Vi håper denne prisen vil være med på å inspirere, og gi deg en god start på karrieren! 

Inspirasjon for videre arbeid
Det var en overrasket Trude Berg som mottok studentprisen 2022. Til NK skriver hun: – Det er en stor overgang å arbeide alene i sin egen boble på verkstedet, til det å vise arbeidene offentlig i Bergen Kunsthall. Å bli tildelt denne prisen betyr utrolig mye for meg, både som en bekreftelse på prosjektet mitt og som inspirasjon for videre arbeid. Det var mange sterke prosjekter i årets masterutstilling og jeg ble derfor veldig overrasket, stolt og glad over at juryen valgte mitt prosjekt. 

Om verket "Som noe bærer og annet brister" 
Trude Bergs keramiske strukturer refererer til arkitektoniske elementer, bærekonstruksjoner og armeringsjern. Arbeidene utforsker kompleksiteten i den menneskelige væren og våre interaksjoner. Strukturene viser til det som ofte blir oversett eller det som blir ansett som ubetydelig og verdiløst, og stiller spørsmål ved de tilsynelatende hierarkiske forholdene mellom det emosjonelle og det logiske – og mellom det solide og det sårbare.

Fra serien "Som noe bærer og annet brister" – en samling håndmodellerte objekter i keramikk. Foto: Trude Berg

Fra serien "Som noe bærer og annet brister" – en samling håndmodellerte objekter i keramikk. Foto: Trude Berg

Fra serien "Som noe bærer og annet brister" – en samling håndmodellerte objekter i keramikk. Foto: Trude Berg

Fra serien "Som noe bærer og annet brister" – en samling håndmodellerte objekter i keramikk. Foto: Trude Berg

Fra serien "Som noe bærer og annet brister" – en samling håndmodellerte objekter i keramikk. Foto: Trude Berg

Serien "Som noe bærer og annet brister" av Trude Berg. Foto: Bjarte Bjørkum