NKs ærespris 2023 til Inger Blix Kvammen

F.v.: Prisvinner Inger Blix Kvammen og NKs styreleder Runa Vethal Stølen.
Foto
Nicklas Reitan / NK
NKs ærespris er en spesiell anerkjennelse fordi den kommer fra kunsthåndverkerne selv. I år tilkommer den Inger Blix Kvammen for hennes imponerende engasjement for kunstnerne og for fagfeltet.

Norske Kunsthåndsverkeres ærespris for 2023 tildeles kunsthåndverker Inger Blix Kvammen. Prisen er en anerkjennelse for uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning. Det er NKs styre som beslutter hvem prisen tilfaller, basert på innsendte nominasjoner fra NKs medlemmer – kunsthåndverkerne selv. 

Overrasket og takknemlig
– Jeg ble gledelig overrasket og er utrolig takknemlig for denne prisen, forteller en stolt æresprisvinner. Og, det er all grunn til å være stolt, for dette er ikke den eneste anerkjennelsen Kirkenes-kunstneren har fått i år. For kort tid siden mottok hun en annen utmerkelse: Ulrik Hendriksens Ærespris for 2023Bildende Kunstneres Hjelpefond gir denne til en kunstner som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for kunstfeltet. Prisen er på hele kr 250 000.

NKs ærespris ble utdelt under middagen på NKs Landsmøte av NKs styreleder Runa Vethal Stølen (t.h.). Inger Blix Kvammen ses til venstre i bildet. Foto: Nicklas Reitan / NK
En beveget prisvinner Kvammen (t.h.) lytter til Vethal Stølens tale under prisoverrekkelsen. Foto: Nicklas Reitan / NK

– Det er stort for meg å bli en slik ære tildel. Og at det er mine kolleger som har nominert meg til NKs ærespris, gjør meg stolt. Det må jo bety at de synes de har hatt nytte av det engasjementet og arbeidet jeg har vært en del av. Det føles virkelig godt å kunne bidra positivt, forteller hun. Samtidig understreker hun at både i det fagpolitiske arbeidet og i arbeidet som kurator, formidler og produsent, har det alltid vært et konstruktivt samarbeid med dyktige kollegaer. 

Rørende sterkt engasjement
Prisen ble overrekt Kvammen av NKs avtroppende styreleder, Runa Vethal Stølen, på NKs Landsmøte fredag 2. juni, hvor Kvammen også var delegat.

– Inger Blix Kvammen viser et rørende sterkt engasjement for kulturutveksling og inkludering. Hun har bidratt med å skape viktige møteplasser både gjennom kunsten sin og i kulturfeltet generelt. Det er jeg glad for at vi kan anerkjenne gjennom denne prisen, uttrykker Vethal Stølen. 

Brobygger
Bakgrunnen for tildelingen er Kvammens arbeid som kulturell-, kunstnerisk- og geografisk brobygger, i tillegg til hennes verdifulle stemme gjennom flere ulike verv hun har hatt til fordel for kunst- og kulturfeltet (les mer nederst i saken). Årets prisvinner har også vært en viktig aktør på kunstarenaen i mer enn 30 år. Hennes arbeid som kunstner kretser rundt migrasjon og kulturell utveksling, og inkludering og raushet preger prosjektene hun leder, har initiert eller vært involvert i. 

"Bahkadit/Varmer" (objekt for hals) og "Boddu/Pause" (foto) (2022). Fra Varanger Arkiver-serien. Foto: © Inger Blix Kvammen
Kunsthåndverker Inger Blix Kvammen iført eget verk fra Tundra Arkiver-serien. Foto: © Inger Blix Kvammen
"Røtter 3 " (2015). Fra Tundra Arkiver-serien. Foto: © Inger Blix Kvammen

Idealistisk og personlig drivkraft
Kvammen avslører at drivkraften og motivasjonen til engasjementet hennes er todelt. På den ene siden er arbeidet og engasjementet så utrolig viktig og givende i seg selv. Det å skape en bærekraftig og fredelig framtid; å knytte kontakter på tvers av grenser, kulturer og mellom urfolk og andre kulturer samt å bedrive kunnskapsutveksling i forhold til levemåter, håndverkstradisjoner og natur- og ressursbruk. Kvammen bor selv i et multikulturelt grenseområde og er både norsk og samisk. I 1996 var hun med på å etablere Pikene på Broen, som er et kollektiv av kunstkuratorer og -produsenter i Kirkenes. Pikene på Broen er et viktig bidrag til brobygging i nordområdene.

På den andre siden drives hun av alle de dyktige og engasjerte menneskene som hun møter på veien gjennom arbeidet. Hun utdyper at man blir kjent med helt nye stemmer som utfordrer og åpner opp for ny kunnskap og nye tanker hos en selv.

– Sammen blir vi sterke, og med god dialog internt og eksternt kan man utrette mye. Det er rett og slett utrolig givende, forteller æresprisvinneren. 

Kommer godt med
Kvammen understreker at med den underfinansieringen kunstnere lever med, så er det å motta en pengepris helt fantastisk. For, kunstnerne finansierer kunstproduksjonen sin ved hjelp av egen privatøkonomi gjennom å ha jobber ved siden av. De færreste får stipend ettersom det er et knapphetsgode.

– Å få stipend er lotteri. Det er et fåtall stipender som fordeles på svært mange dyktige fagfolk, forteller hun og utdyper at enkelte år får man stipend, mens andre år er det andre inntekter som holder kunstnerskapene gående.

– Dette kunne jeg sagt mye om, og det er også én av grunnene til at det er viktig å jobbe fagpolitisk med kunstnerøkonomien, påpeker hun.

Forbilde
Inger Blix Kvammen er en ressurs regionalt og et forbilde nasjonalt. På vegne av hele kunsthåndverksfeltet vil vi takke for hennes sterke engasjement. Gratulerer så mye med æresprisen! 

nks_aeresprisvinner_2023_inger_blix_kvammen_foto_nicklas_reitan.jpg


Inger Blix Kvammen mottok NKs ærespris 2023 under NKs Landsmøte på Granavollen.
Foto
Nicklas Reitan / NK

_ _ _

Utdrag fra NK-styrets begrunnelse for pristildelingen
Inger Blix Kvammen (f. 1954) har vært en viktig aktør på den nordnorske kunstarenaen i mange år. Hun bor og virker som kunsthåndverker i Kirkenes. Hennes arbeid som kunstner har i mange år kretset rundt migrasjon og kulturell utveksling på tvers av grenser, spesielt i Barentsregionen.

I sitt kunstneriske arbeid har hun utviklet en unik metode for bruk av tekstilteknikker som hekling, veving og metallbroderi som konseptuelt kombinerer dekorative former, med historier og symbolske elementer. Et av hennes seneste prosjekter, "Tundra Archives", omhandler nomadiske folkeslag i Nordvest-Russland. Denne kulturens muligheter, mennneskenes rolle som kulturbærere, kvinners rolle i videreføringen av kulturarv og tilhørighet, er spørsmål som berøres.

Kvammen er en pioner i forening av kulturer, både igjennom sin kunst og i møte med mennesker i og utenfor Norges grenser. Hun har gjennom mange år bidratt til godt organisasjonsarbeid basert på dialog og kunnskapsutveksling. Kvammen er en tydelig stemme på kunst og kulturfeltet gjennom sine mange ulike verv, bl.a. i styret for Festspillene i Nord-Norge, styreleder for Nordnorsk Kunstnersenter, og som styremedlem i Norske Kunsthåndverkere sentralt fra 2005–2011. Hun var styremedlem i KORO fra 2011–2016 og har i lang tid vært en ledende stemme i Sámi Dáiddačehpiid Searvi (Samisk kunstnerforbund). Kvammen har vært medlem i ulike juryer og prosjektgrupper som "Potensial" og "I Craft, I Travel Light".

Kvammen er og har vært en pådriver til kultursamarbeid med Russland, spesielt Murmansk og Arkhangelsk. Hun var en av initiativtakerne til "Pikene på Broen", som de siste 27 årene har realisert store og små kulturprosjekter – såkalte "grensekryssende øvelser” som gir nye perspektiver på nordområdene. Gjennom Pikene på Broen får nordnorske og norske kunstnere mulighet til å møtes på ulike arenaer, i og utenfor landets grenser.

"Barents Spektakel" er Pikene på Broens hovedaktivitet, og er en festival som best beskrives som en kulturpolitisk cocktail av samtidskunst, musikk, teater og performance, litteratur og arkitektur, seminarer og debatter.  Her bygges kulturelle broer over reelle og imaginære grenseland og initieres diskusjoner om temaer som er relevante for Barentsregionen og Nordområdene generelt.  

_ _ _ 

Bakgrunn: NKs ærespris
NKs ærespris ble vedtatt opprettet på Norske Kunsthåndverkeres landsmøte i 1997 som en fagpolitisk pris. Formålet er gi en anerkjennelse for uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning. Prisen er i 2023 på kr 75 000.

Følgende har mottatt NKs ærepris: Yngvild Fagerheim, Gro Jessen, Ingrid Juel Moe, Astrid Randem (tidl. daglig leder av NK), Rolf Hansen, Konrad Mehus, Nina Malterud, Gina Gjertsen (tidl. ansatt i Kunstnerforbundet), Torbjørn Kvasbø, Aslaug Juliussen, Jorunn Veiteberg, Eyvind Hermansen, Jens Erland, Brit Dyrnes og Kari
Aasen.