NKs ærespris 2021 til Kari Aasen

NKs æresprisvinner 2021 Kari Aasen og NKs styreleder Hanne Øverland.
Foto
Mari Henanger
Denne helga blir NKs landsmøte på Granavollen arrangert, og i tradisjon tro blei NKs ærespris for 2021 utdelt. Kari Aasen er mottakar av den prestisjefulle prisen for sin ueigennyttige innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.

NKs ærespris blir utdelt annakvart år under NKs landsmøte. Prisen blei vedtatt oppretta på Landsmøtet i 1997 som ein fagpolitisk pris, med mål om å gi ein anerkjennelse for ueigennyttig innsats til fordel for kunsthandverkaranes kår og kunsthandverkets samfunnsmessige betydning. Prisen er på kr 75 000, og i år gjekk den til keramikar Kari Aasen fra NK Vest-Norge. NKs styreleiar Hanne Øverland delte ut prisen under middagen på NKs landsmøte. Vi gjengir her Øverlands tale til prisvinneren i sin helhet:

Årets prisvinner er en fremragende kunsthåndverker med et markant kunstnerskap både nasjonalt og internasjonalt. Hennes kunstnerskap har vært en sterk stemme i utviklingen av den keramiske samtidskunsten siden tidlig 70-tall. Hun er en aktiv formidler med en imponerende merittliste som inkluderer separatutstillinger, gruppeutstillinger, flerårig deltakelse på NKs Årsutstilling, innkjøp og utsmykkinger. Arbeidet hennes har blitt diskutert i en rekke kritikker, avisartikler, kunstnerleksikon, fagbøker, kataloger og magasiner, noe som har bidratt til både fagdiskurs og kunsthistorisk nedtegning.

Årets prisvinner har en urokkelig tro på dialog, på felleskapets styrke, om å skape sammen og dele, utvide rommene, mulighetene og vilkårene i en kollektiv utvikling av fagfeltet. Hun har hatt en sentral rolle i det kulturpolitiske arbeidet siden kunstneropprøret, har vært aktivt medlem i NK siden 1977 og har deltatt nesten kontinuerlig i ulike styrer, råd og utvalg både lokalt, regionalt og sentralt siden starten. Hun er primus motor for en rekke viktige kulturtiltak og er en positiv kraft for det sosiale samholdet i kunsthåndverkmiljøet i Bergen.

Årets prisvinner er Kari Aasen.

(Talen fortsetter under bildet)

kunsthallen_lokstallet_2016.jfoto_uno_karlsonpg-kopi.jpg


Kari Aasen med verket Still Life fra 2016. 
Foto
Uno Karlsson

Kari har et brennende engasjement for at kunsthåndverk skal få virke og utvikle seg som fri kunstnerisk utfoldelse. Og hun er særlig engasjert i hvordan langsiktig kulturpolitisk arbeid skaper et slikt mulighetsrom. Kari var aktiv i aksjonskomiteen i Kunstneraksjonen74 og kjempet for trepunktskravet Økt bruk, Økt vederlag, og Garantiinntekt. Hun deltok i oppbyggingen av organisasjonen vår, og har siden hun ble medlem i 1977 nærmest kontinuerlig hatt verv i styrer, råd og utvalg både lokalt, regionalt og sentralt. Hun har sittet i en rekke lederverv og har vært NKs representant i Norsk kulturråd, Kunstnernes informasjonskontor (KIK) og Norges Kunstnerråd. Hennes organisasjonspolitiske engasjement har vært viktig for å bygge kunsthåndverkets identitet som autonom kunst og for å bedre sosiale og økonomiske muligheter for selvstendig kunstnerisk utøvelse.

Kari har vært aktiv i oppbyggingen av kunstnersenteret i sin region, gjennom en rekke verv i Hordaland Kunstsenter og Regionalt samarbeidsutvalg, hvis arbeid skulle sikre kunstnerisk innflytelse i utsmykking av offentlige bygg både på regionalt, lokalt og statlig nivå. Karis innsats i dette arbeidet har vært av stor betydning for kunsthåndverkets utvikling i regionen.

Kari var sentral i etableringen av en avdeling for Galleri Format i Bergen som åpnet i 1997 og satt i perioden 1995–2004 i styret til Galleri Format. Senere ble hun rekruttert som nestleder i styret for Galleri Format Bergen da det ble skilt ut som et eget selskap i 2012. Kari fikk gjennom dette en sentral rolle i arbeidet med å omstrukturere Format Bergen til KRAFT, som også involverte en omfattende ombygging av lokalene. Med fokus på profesjonalisering i alle ledd i en tredelt formidlingsmodell med utstilling, salg og formidling har galleriet vært en svært viktig drivkraft for å profesjonalisere og synliggjøre kunsthåndverk for et norsk publikum, og synliggjøring og inntjening for kunstnerne.

Kari er en aktiv stemme og sosial ressurs i det kunstneriske miljøet i Bergen, og har bidratt gjennom en lang rekke verv på bl.a. USF, Galleri Christinegaard, Vevringutstillingen og Kunstgarasjen. Kari tenker kollektivt. Hun har en grunnleggende politisk holdning til fellesskapet og til det å bygge sammen. Også hennes bidrag til fagfeltets utvikling har i stor grad handlet om kollektiv utforsking og utvikling av et fagfelt gjennom atelierfellesskap og kunstneriske gruppeprosjekt, noe Flora Metamorphicae er et godt eksempel på, med 20 utstillinger på tre kontinenter – et prosjekt som pågikk over 15 år.

Karis kollegaer beskriver henne som en som bygger broer mellom faggrupper og generasjoner. Hun er alltid oppdatert og engasjert. Hun er god til å hjelpe, byr på seg selv og stiller alltid opp. Hun er god på nettverksbygging, promoterer gjerne andre og er særlig engasjert i å støtte opp under yngre kunstnere. Hun er å se på alle åpninger, husker på alle og er vennlig og imøtekommende mot alle. Hun er svært profesjonell og veldig raus. Vi vil takke Kari Aasen for et viktig arbeid i alle disse årene og ønsker henne lykke til videre.

Me gratulerar Kari Aasen på det varmaste med den velfortjente æresprisen.

Æresprisen 2021 gikk til keramiker Kari Aasen. Foto: Mari Henanger

Diary (2019). Foto: Øystein Klakegg

Still Life Beijing. Foto: Kari Aasen

Trofé red serie. Foto: Øystein Klakegg

Trofé pink. Foto: Øystein Klakegg

Trofé objekter. Foto: Øystein Klakegg

Trofé blue. Foto: Øystein Klakegg

Trofé yellow. Foto: Øystein Klakegg

Trofé green. Foto: Øystein Klakegg