NK støtter FRI KUNST

Kunstnerorganisasjonene må stå sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn. NK har derfor sammen med resten av kunstnerorganisasjonene i Kunstnernettverket stilt seg bak et opprop om fri kunst.

Kunsterisk ytringsfrihet under press
Organisasjonen Freemuse kartlegger hvert år status for den kunstneriske ytringsfriheten i verden og resultatet er langt fra gledelig lesning. Deres rapporter viser at våre kunstnerkolleger rundt på kloden i økende grad opplever trakassering, trusler, sensur, forfølgelse, fengsling og til og med drap på grunn av sitt kunstneriske arbeid. Selv europeiske demokratier benytter terrorlovgivning for å kneble kunstnere. Spania topper listen over hvilke land som fengsler flest musikere og USA har meldt seg ut av UNESCO. 

Politikken skal ikke styre kunsten
Vi som kunstnere kan ikke akseptere at andre kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger om fordeling av offentlig finansiering. Vi krever også at norske myndigheter må reagere når våre kolleger i utlandet sensureres, forfølges, fengsles og drepes fordi de skaper og utøver kunst. 

NK har derfor skrevet under på at vi vil: 

  • Agere aktivt og solidarisk når kunstnere utsettes for sensur, forfølgelse og trakassering
     
  • Bidra til økt oppmerksomhet og bevissthet i samfunnet om å ivareta den kunstneriske ytringsfriheten
     
  • Bevare kunstens autonomi - gjennom forsvar av «armlengdes avstand»-prinsippet i kunst- og kulturforvaltningen

Solidaritetskampanjer
Det betyr at NK i tiden framover vil være med på å synliggjøre FreeMuse sine kampanjer. Dette er nesten som et Amnesty International for kunstnere, og NKs styre opplever det som riktig og viktig at NK støtter opp om kunstnerisk ytringsfrihet ogsp internasjonalt. 

Markering av Fri kunst
Som et ledd i dette støtter NK markeringene under paraplyen Fri kunst, den første uka i mars. Kunstpodden skal som en del av markeringen arrangere en panelsamtale som inngår i en kommende episode om ytringsfrihet. Det skjer på Kulturhuset i Oslo, tirsdag 3. mars kl 19 – 20.
Opptaket vil inngå som en del av en episode av Kunstpodden som blir tilgjengelig for lytting i løpet av mars. Det vil i tillegg bli publisert en lengre tekst i årets første utgave av tidsskriftet Kunsthåndverk som problematiserer kunstnerisk ytringsfrihet. 

Les mer om arrangementer under FRI KUNST uka her:

https://www.frikunst.org

Rapportene om kunstnerisk ytringsfrihet finner du her:

https://freemuse.org/about-us/