Mottakere av fondsstipender 2019

Listen over kunsthåndverkere som har fått innvilget stipender fra Kunsthåndverkernes Fond og Bildende Kunstneres hjelpefond i 2019 er nå offentlig.

Arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond
151 søkere, fem stipendhjemler tilgjengelig hvorav én er forbeholdt eldre kunstnere:
Marthe Minde, Hordaland, 3 år
Lillian Tørlen, Oslo, 3 år
Margrethe Loe Elde, Buskerud, 3 år
Tora Endestad Bjørkheim, Oslo, 3 år
Tulla Elieson, Østfold, 3 år

Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond
65 søkere, kr 1 200 000 til fordeling:
Margit Seland, Oslo/utlandet, 150 000
Aron Irving Li, Oslo, 150 000
Elisabeth von Krogh, Vestfold, 150 000
Karina Siegmund, Sogn og Fjordane, 150 000
Matilde Westavik Gaustad, Sør-Trøndelag, 150 000
Karen Klim, Oslo, 150 000
Anita Hanch-Hansen, Østfold, 100 000
Guri Sandvik, Oslo, 100 000
Linda Spaun Hauglie, Østfold, 100 000

BKH kunstnerstipend 
136 søkere, ett stipend tilgjengelig:
Jan Eric Wold Skevik, Oslo, 1 år

BKH kunstnerstipend for seniorkunstnere
38 søkere, ett stipend tilgjengelig:
Toril Bjorg, Oslo, 1 år

Se forøvrig Kulturradets oversikt over tildelinger av Statens kunstnerstipend.

Innstillingskomiteen for 2019 har bestått av Trine Hovden (komitéleder), Regien Cox, Solveig Lønmo, Ingrid Nord, Sigurd Bronger (vara for Felieke van der Leest) og Millie Behrens (vara for Marit Tingleff).