Marthe Minde fikk Norske Kunsthåndverkeres studentpris i Oslo

Fra venstre prisvinner Marthe Minde og NKs Lise Stang Lund foran Mindes prisvinnende verk "Trappene heime". Foto: Tonje Kjellevold
Norske Kunsthåndverkeres studentpris i Oslo ble tildelt tekstilkunstner Marthe Minde.

Av 24 masterstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo var det Marthe Minde som ble tildelt NKs studentpris i Oslo for sin vevde rominstallasjon "Trappene heime", 2016–18. Prisen på kr 15 000 ble utdelt av daglig leder i NK Lise Stang Lund på et arrangement på Kunsthøgskolen i Oslo fredag 1. juni. 

Minde har jobbet med utprøvning av ulike teknikker og materialer til verket gjennom hele masteren, og forteller på telefon at hele 16 000 meter tråd har gått med til verket. Garnet er håndspunnet ull fra sorte sauer fra Mindes hjemsted.

Meget sterk klasse
– Jeg ble fryktelig overrasket og glad, sier Minde. Videre forteller hun takknemlig at hun har gått i en meget sterk klasse, og det var mange av hennes medstudenter som hadde fortjent prisen.

Minde har ikke rukket å reflektere over hva hun skal bruke pengene til, men forteller at de kommer veldig godt med nå som hun skal etablere eget ateiler med ulike materialer etter endt utdanning. 

Årlig studentpris
Norske Kunsthåndverkeres studentpris har som formål å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverkfeltets identitet og utvikling. Bak dette ligger at samtidskunsthåndverket, som så mye annet, er et fagfelt i kontinuerlig bevegelse. Samtidig har det material- og teknikknære ved kunsthåndverket alltid i seg tradisjonen.  Norske Kunsthåndverkere deler hvert år ut en pris til en av avgangsstudentene ved master i Kunst eller Kunst og håndverk ved hhv. Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo.

Juryens begrunnelse
Prisvinneren møter oss med en stor romlig installasjon – en av uttrykksformene som har gjort seg populære innen kunsthåndverket med tida. Et monumentalt reisverk med det som kan oppleves som industrielle undertoner. Konstruksjonstegningen henger på veggen. Et stykke ingeniørkunst.

Men konstruksjonen som fyller rommet er en vevnad. Med 14 lag i veven har flatveven blitt romlig. Reisverket består av ømfintlige, håndspunnede tråder av ”svart ull fra Borgo” med innslag av ”granrøtter fra Leiteåsen og maretaumer fra Tunes og Krabbesundet”, kan vi lese. Nærheten til hånden, sankingen og sankestedet er gripende. ”Trappene heime”, heter verket, som faktisk utgjør en vevd vindeltrapp. Den står der som et manifestert minne midt i rommet. Et intervall uten destinasjon, men med en enorm tilstedeværelse. Den er massiv og luftig. Kunstneren henviser til Frida Hansens transparent-teknikk som en viktig inspirasjon, men teknikken er utviklet langt forbi opphavet.  

Lenger inn i utstillingen får vi presentert sankede naturmaterialer fra kunstnerens hjemtrakter: tang, gress, urter og ull, og måter hun bearbeider dem på. Det lokale, det uberørte og det nære, dette er verdier som flere er opptatt av i dag, midt i samfunnets hastige teknologiske utvikling. Det å hegne om håndbåret kunnskap, som bruk av planter og fibre til farging og spinning, er en viktig tendens i tiden. Mange søker et nærere samliv med naturen og et samspill mellom hånd og ånd.

Og i dette prosjektet går åndslivet og naturen, konseptet og verket, virkelig opp i en enhet. I boka som følger prosjektet, med kunstnerens nedtegnelser og lyriske tekster, knyttes veven (kalt ”gogna”) til jorda og ordene: ”Jorda gogna orda”. Verket forankres i et gjennomgående poetisk og omsorgsfullt prosjekt der alle ledd henger sammen i hverandre. Her oppstår et kretsløp mellom råvarer, lokal geografi, vevhistorie, utforsking av materialer og teknikker, bearbeiding av ord og bevaring av minner. 

Som kunstneren sier, hun ”fyller lommene, nøster trådene og vever verden”. Resultatet fremstår som solid, dyktig, ydmykt og troverdig. 

Prosjektet holder et nivå som mildt sagt imponerer. Det viderefører faghistorien og gir oss et verk som vi aldri har sett maken til. Dette er et prosjekt som viser hva kunsthåndverk kan være og hvor det kan bevege seg på sitt sterkeste.

Takk til juryen
NK ønsker å rette en stor takk til juryen for deres arbeid med utvelgelsen. Juryen for NKs studentpris i Oslo har bestått av:
Inger Helene Stemshaug, kurator ved Nasjonalmuseet
Irija Øwre, daglig leder i Galleri Format Oslo
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere

Avgangsutstilling


Utstillingen som viser arbeider av de 24 avgangsstudentene kan ses på Kunsthøgskolen i Oslo til og med 10. juni. Utstillerne er:
19 utstillere for Master i medium- og materialbasert kunst: 
Lucia Cristerna Aragon, Ida Olesdatter Barland, Jessica Brouder, Ida Warholm Bjørken, Helene Therese Duckert, Victoria Duffee, Miriam Colombine Ekeholt, Lissette Escobar, Olia Gorohova, Lena Walton Herfindal, Aleksander Jæger, Joanna Knight, Martin Kolsrud, Sisse Lee, Marthe Minde, Atli Graff Pètursson, Yichun Tang og Allyce Wood, Chen Zehui.

5 utstillere for Master i kunst og offentlige rom: 
Rodrigo Ghattas, Nicolas William Hughes, Kjetil Detroit Kristensen, Hege Pålsrud og Ida Uvaas

Et knippe fornøyde masterstudenter ved vitnemålsutdelingen på fredag. Foto: Tonje Kjellevold

Marthe Minde (t.h.) mottar prisen av NKs daglige leder Lise Stang Lund. Foto: Tonje Kjellevold