Mange tøffe valg for juryen

Juryen for Kunsthåndverk 2017, fra venstre: Steffen W. Holden (NKM), Reinhold Ziegler, Edith Lundebrekke og Anne Thomassen
Fagjuryen har nå foretatt den første utvelgelsen av verk til årsutstillingen Kunsthåndverk 2017, som åpner i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 14. oktober.

Det ble søkt med i alt 850 verk fra 307 søkere. Etter juryeringen har 117 verk fra 65 søkere kommet videre til neste runde. Vi har snakket med juryen om arbeidet med utvelgelsen.

Svært høy kvalitet
Kvaliteten på de innkomne søknadene har vært svært høy og det er mange tøffe valg å ta. I denne prosessen oppleves det som positivt at søkerne anonymiseres i første runde. Diskusjonen åpnes opp for momenter som ikke er knyttet til det enkelte kunstnerskap, og avgjørelsene foretas mer uhildet. Selv om flere kunstnere har en kjent ”signatur” er det ikke selvsagt at juryen gjenkjenner den i de nyeste prosjektene, og det har vært mange overraskelser. Blant de som har kommet videre finner vi gledelig nok en rekke debutanter og unge stemmer.

Stødig håndverk
Tendenser vi ser i årets søknader er blant annet at frittstående tredimensjonale arbeider er sterkt representert og at det legges vekt på verkets innhold eller fortelling. Vi ser også at de fleste søkerne har en tydelig forankring i kunsthåndverksfaget, både når faggruppene rendyrkes og når de inngår i tverrfaglige strategier. Utøverne stoler på materialet og vitner om at kunsthåndverksfeltet i dag har en tydelig selvsikkerhet både konseptuelt og håndverksmessig.

Stor interesse for samlinginteriørene
For øvrig er det gledelig å se at det har kommet svært mange og ulike svar på muligheten til å vise arbeider i samlingsinteriørene av Finn Juhl og Henry van de Velde. At utstillingen settes opp i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ser også ut til å ha stimulert kunstmiljøet i Trondheim, og vi opplever det som forfriskende å produsere årsutstillingen utenfor Oslo en gang i blant.

Veien videre
2. juryering finner sted i midten av september, og utstillingen står fra 14. oktober til 3. desember.

 

Nedenfor ser du referanseverk til årsutstillingen:
Admir Batlak: "Bottom 3". Foto: Ingrid Eggen
Moa Håkansson: "Det ar mycket med det jordiska 1". Foto: Moa Håkansson
Nanna Melland_: "Koffertring nr 2". Foto: Morten Brun
Svein Ove Kirkhorn: "Picnic", som blir del av uteromsprosjektet på Ravnkloa. Foto Svein Ove Kirkhorn