Kunstnerne må få betalt for avlyste utstillinger

Fra åpningen av Årsutstillingen 2019 på KODE i Bergen. I forgrunnen ser vi Siri Berqvams verk "Fungus".
Foto
Dag Fosse / KODE
I disse dager opplever svært mange kunstnere at planlagte utstillinger i utstrakt grad utsettes og avlyses, viser medlemsundersøkelser i NBK og NK. Kunstnerorganisasjonene NBK, NK og FFF har nå sendt brev til alle visningssteder med statlig driftsstøtte og bedt dem utbetale utstillingsvederlag, utstillingshonorar og produksjonsmidler i henhold til inngåtte avtaler.

ANG. AVLYSTE UTSTILLINGER UNDER KORONAKRISEN

Oslo, 24. mars 2020

Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF) ser med stor bekymring på de økonomiske utfordringene kunstnerne har fått som følge av myndighetenes smitteverntiltak mot koronaviruset. Utstillinger og oppdrag kanselleres, og vi vet at altfor mange kunstnere allerede lever med særdeles lav inntekt og små økonomiske marginer.

Vi forventer derfor at alle visningssteder med offentlig støtte, som under den pågående epidemien ser seg nødt til å avlyse planlagte utstillinger eller arrangementer, utbetaler utstillingsvederlag og avtalte honorarer og produksjonsmidler, osv. til de kunstnerne som rammes.

Når det gjelder utstillingsvederlag, så regner vi med at dette er avtalt og budsjettert med. Selv om ikke utstillingen vises, er dette for mange kunstnere eneste sikre inntekt de har budsjettert med når de har planlagt utstillingen. Det er kunstnerne som stort sett bærer utgiftene knyttet til utstillingsproduksjonen, og de har lagt ned svært mange arbeidstimer i forberedelsene. De har ingen sikkerhet for at disse verkene vil bli vist ved en senere anledning, eller solgt.

KUD, Kulturrådet og en rekke andre offentlige instanser/kommuner/fylker har også uttalt at de ikke vil be om tilbakebetaling av tilskudd eller støtte selv om planlagt aktivitet ikke gjennomføres. Tilskuddsmottakerne må derfor svare på sine forpliktelser ovenfor samarbeidspartnere, og da særlig kunstnerne.

Det er spesielt viktig at alle statsstøttede institusjoner nå viser ansvar og oppfyller de økonomiske avtalene som er inngått med kunstnerne selv om utstillingene nå avlyses.

På vegne av hovedorganisasjonene for visuelle kunstnere,

Ruben Steinum, styreleder Norske Billedkunstnere
Hanne Øverland, styreleder Norske Kunsthåndverkere
Thale Fastvold, styreleder Forbundet Frie Fotografer

I tillegg er et eget brev som omhandler samme tema sendt til Kulturdepartementet og Norsk kulturråd.

Angående utsatte utstillinger
Generelt kan vi si at i tilfeller hvor visningssted og kunstner blir enige om at utstillingen skal utsettes til en senere dato, må partene i fellesskap komme frem til minnelige løsninger. NBK, NK og FFF anbefaler at vederlag, honorarer og produksjonsmidler utbetales til den tid som var opprinnelig avtalt, slik at kunstneren ikke settes i en vanskelig økonomisk posisjon.