Kunsthåndverk 2016 – stor åpningshelg 17. og 18. september

Invitasjonen er designet av Laila Kongevold basert på et verk av Karen Lidal
Til årets mønstring av kunsthåndverk har Norske Kunsthåndverkere (NK) slått seg sammen med Østfold Kunstsenter og Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Utstillingen byr på toneangivende kunsthåndverk, internasjonale gjestekunstnere og stedsrelaterte arbeider.

- I år er årsutstillingen mer enn seg selv. Kunsthåndverk 2016 er nemlig tilknyttet en omfattende kunstfestival i Østfold ved navnet -SKOP. Festivalen er satt i gang av årets medarrangører av utstillingen, Østfold kunstsenter og Fredrikstad Innovasjonspark, og både årsutstillingen og festivalen drar veksler på hverandre, forklarer Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i NK, og Putte H. Dal, formidlingsleder i ØKS.

- -SKOP deler NKs overordnede mål om synlighet og rekruttering, om å la innbyggere og publikum oppleve og utforske samtidskunst av høy kvalitet, tilby formidling og opplæring til barn og unge og skape et stimulerende miljø for faglig utveksling mellom kunstnere.

Alexander Blank: Memento Juniori (Speedy), 2011. Foto: Mirei Takeuchi

Samtidens kunsthåndverk og stedsrelaterte arbeider

Kunstnerne i utstillingen blir valgt ut av en jury etter fri innsendelse. Årets jury består av tekstilkunstner Hilde Hauan Johnsen, keramiker Jim Darbu, smykkekunstner Reinhold Ziegler and Putte H. Dal (som er representant for ØKS).

- Hallen i Hydrogenfabrikken er et unikt visningsrom på over 500 kvm, med hele 15 meters takhøyde, oe som gir mulighet til å vise større arbeider enn det som har vært vanlig. I år oppfordret juryen derfor kunstnerne til å benytte seg av potensialet i kunsthallen både med større verk og med stedsspesifikke prosjekt, og vi har fått svar på tiltale, forteller juryen som har vurdert 357 søknader og så lang gjort et foreløpig utvalg blant 935 verker.

- Kunsthåndverk kan om man vil oppfattes som en sanselig fordypning i og formgivende samtale med de materialene som omgir oss. Stedstilpasset kunst inviterer oss til å reflektere over denne samtalen og hvordan vi forholder oss til rommet, sier Marit Lønning Reiten og Putte H. Dal, som ønsker å utdype denne problematikken i et seminar om kunsthåndverk i offentlig rom som arrangeres 12. oktober. Da blir det også kunsthåndverksalong, som arrangeres i samarbeid med Norsk kritikerlag, og lansering av høstens første utgave av tidsskriftet Kunsthåndverk, som har hatt Kristin Valla som gjestredaktør.

En av kunstnerne som har søkt med et stedsrelatert verk, keramiker Martin Woll Godal, kommer til å jobbe i hydrogenfabrikken under et kunstneropphold.

- I Woll Godals kunstnerskap er det selve relasjonen mellom rom og det byggende mennesket som utforskes, og under oppholdet tar han utgangspunkt i den eksisterende arkitekturen på Hydrogenfabrikken. Underveis vil han invitere publikum til presentasjoner i prosjektrommet, slik at besøkende i årsutstillingen får et innblikk i den kunstneriske arbeidsprosessen, sier Marit Lønning Reiten og Putte H. Dal.

Sigrid Espelien, Bjørvikabyggeklosser for voksne, (under arbeid)

Samspill mellom norsk og internasjonalt kunsthåndverk

Selv om den endelige listen med kunstnere først kommer etter andre og siste juryering i slutten av august, er det noen navn som allerede er offentliggjorte. Det er smykkekunstner Sigurd Bronger, keramiker May von Krogh, keramiker Sigrid Espelien og tekstilkunstner Karen Lidal. Juryen har også mandat til å invitere gjestekunstnere, noe årets jury har benyttet seg av.

- Det unike samarbeidet med Østfold kunstsenter ga oss utstillingsrom til å invitere den svensk-samiske tekstilkunstneren Britta Marakatt-Labba, den tyske smykkekunstneren Alexander Blank og den norske keramikkduoen Ingrid Askeland og Elin Aasheim til å stille ut som en del av årsutstillingen, sier juryen.

Kunstnerne representerer tre ulike faggrupper og er hentet inn fra henholdsvis Norge, Norden og Europa.

- Hensikten er å synliggjøre det juryen oppfatter som et interessant samspill mellom det norske og internasjonale kunsthåndverket. En av fellesnevnerne for gjestekunstnerne er at de kommenterer egen kulturell kontekst gjennom mytiske og narrative grep.

Britta Marakatt-Labba: 4. juli

Samarbeid

Samarbeidet med ØKS og Hydrogenfabrikken er nytt av året – tidligere har NK samarbeidet med Nasjonalmuseet, og i 2014 med KODE i Bergen, om å vise årsutstillingen.

- Årsutstillingen for norsk kunsthåndverk er i sitt vesen et samarbeidsprosjekt. Norske Kunsthåndverkere (NK) har produsert årsutstillingen siden starten i 1975, men aldri hatt egne lokaler for visningen, sier Elisabeth Sørheim, daglig leder i Norske Kunsthåndverkere.

- Styrken i et nytt samarbeid er nysgjerrigheten som oppstår både hos kunstnere, arrangører og publikum. Nye premisser tvinger fram nye løsninger for visning og presentasjon, konkluderer hun.

Ingrid Askeland and Elin Aasheim: All You Zombies

Om årsutstillingen
Årsutstillingen er en juryert utstilling med åpen innsendingsrett, som skal vise det beste innen samtidens norske kunsthåndverk.

Den første årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Utstillingen arrangeres av NK så å si hvert år, og oftest har Kunstindustrimuseet, Nasjonalmuseet i Oslo vært vertskap. Utstillingen ble i en periode desentralisert til regionale museer og gallerier, og i 2014 ble den vist i KODE, Bergen. I en seks års periode fra 2003-2008 ble det vist fagspesifikke årsutstillinger, såkalte triennaler. Fra 2009 ble igjen alle faggrupper inkludert.

Årest jury har bestått av: Årets juryleder er tekstilkunstner og professor ved KHiB Hilde Hauan Johnsen. Øvrige representanter er keramiker Jim Darbu, smykkekunstner Reinhold Ziegler og Putte H. Dal som er faglig representant fra ØKS, Norske Kunsthåndverkeres samarbeidspartner for prosjektet.

Kunstnere som er annonsert så langt:
Sigurd Bronger, smykkekunstner, May von Krogh, keramiker, Sigrid Espelien, keramiker, Karen Lidal, tekstilkunstner, Martin Woll Godal, keramiker, Britta Marakatt-Labba, tekstilkunstner, Alexander Blank, smykkekunstner, Ingrid Askeland og Elin Aasheim, keramikere.

Sigurd Bronger: Carrying Device for a Tiger Nautilus Shell

Program for åpningshelgen:

LØRDAG 17. SEPTEMBER

Offisiell åpning av Kunsthåndverk 2016 og Østfold kunstfestival – SKOP

Østfold kunstsenter kl. 13

Åpningstale v/ Østfold fylkeskultursjef Torill Mølmen

Performance i Sjømannsparken v/ Corentin Leven & Per Magnus Barlaug

Kunstvandring fra Østfold kunstsenter til Hydrogenfabrikken

Hydrogenfabrikken kl. 15

Åpningstale v/ Klaus Hagerup

Overrekkelse av årets Kunsthåndverkspris fra Bildende Kunstneres Hjelpefond v/ Hege Imerslund

 

SØNDAG 18. SEPTEMBER

KL. 12.00: OMVISNING I KUNSTHÅNDVERK 2016

På Østfold kunstsenter v/ juryleder Hilde Hauan Johnsen

KL. 13.00: OMVISNING I KUNSTHÅNDVERK 2016

På Hydrogenfabrikken v/ juryleder Hilde Hauan Johnsen

KL. 14.00: HVA ER EN ÅRSUTSTILLING?

Årsutstillingens historikk og betydning presenteres av daglig leder

i Norske Kunsthåndverkere, Elisabeth Sørheim

KL. 14.30: MØT VINNEREN av Kunsthåndverksprisen

Se fullstendig formidlingsprogram for hele utstillingsperioden her.

 

May von Krogh Skisse til årsutstillingen

Utstillingen er åpen i perioden 17. september – 16. oktober 2016

Utstillingssteder: Østfold Kunstsenter & Hydrogenfabrikken, Fredrikstad

For mer info besøk våre nettsider: norskekunsthandverkere.no

Pressebilder i dropbox

Kontakt:
André Gali
andre.gali@kunsthandverk.no
95977089