KRAFTFULLT og TYDELIG – formidling av eget kunstnerskap

Illustrasjon: NK
Ønsker du å lære mer om formidling av eget kunstnerskap? NK tilbyr fire webinarer, skriveworkshoper og digitale nettressurser våren 2021.

Norske Kunsthåndverkere arbeider med bransjeutvikling for å styrke kunsthåndverksfeltet og gjøre kunsthåndverkerne bedre i stand til å leve av egen kunst. Vi arrangerte i 2018–19 fem regionale seminarer for å styrke kompetansen på felt som kommunikasjon, markedsføring og salg. Vi viderefører nå dette arbeidet med temaet «formidling av eget kunstnerskap». Målet er å bidra til økt kompetanse på formidling – gjennom tekst, bildemateriale og muntlig presentasjon – som igjen kan resultere i faglig relevante oppdrag og økte inntekter. NK vil invitere en kombinasjon av kunstnere og andre fagfolk til å holde foredrag om forskjellige temaer innen formidling av eget kunstnerskap.

Webinarer
Søknadsskriving: mandag 15. mars 2021, kl. 9–12

Dette webinaret skal fokusere på hvordan man skriver en god prosjektbeskrivelse, lager et budsjett og beregner honorar, oppfyller krav for bildemateriale og visualiseringer og hvordan en søknad vurderes av mottaker.
Skriftlig formidling: mandag 12. april 2021, kl. 9–12
Det andre webinaret skal utforske ulike aspekter av skriftlig formidling. Hvordan skriver man om sin egen praksis? Hvordan kan tekst inspirere kunstnerisk praksis? Hvordan utvikler man en utstillingstekst i samarbeid med en skribent? 
Muntlig formidling: mandag 26. april 2021, kl. 9–12
Det tredje webinaret skal se på hvordan man «pitcher» sitt prosjekt til forskjellige fagpersoner, inkl. en kunstkomité og residency-jury. Den skal også utforske kroppsspråk, stemme og selvtillit i forbindelse med muntlig formidling.
Visuell formidling: mandag 31. mai 2021, kl. 9–12
Det siste webinaret i serien vil dekke erfaringer av profesjonelle fotografer med kunsthåndverk og erfaringer av kunsthåndverkere med bilder av egne verk. Dessuten vil webinaret ta opp dokumentasjon av egne verk og fotoarkivering.

Webinarene foregår digitalt på Zoom.
Mer informasjon kommer snart.

Skriveworkshoper i NK regioner
Vil du lære å skrive tydelig og kraftfullt? Vil du få tilbakemelding om egen tekst, kanskje en artist statement eller en prosjektbeskrivelse? NK samarbeider med NKs regionlag for å tilby deg en skriveworkshop i din region!
Mer informasjon kommer snart.

Digitale ressurser
Etter seminarene og skriveworkshopene er gjennomført, vil vi produsere videoopptak og digitale ressurser, tilgjengelige og åpne for alle gjennom NKs nettside.

«Formidling av eget kunstnerskap» er støttet av Kulturrådets satsing for regional bransjeutvikling og arrangeres i samarbeid med NKs regionlag.