Kraftfull vindusutstilling

Daniela Bergschneiders verk "Hybridia" fra vindusutstillingen på KRAFT.
Foto
Daniela Bergschneider
Fire vinduer, fire individuelle kunstnere. Utstillerne i vindusutstillingen er masterstudenter fra avgangskullet 2020 ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen, hvor alle har materialbaserte praksiser.

I vindusutstillingen kan du se hvordan disse kunstnerne med vidt ulik bakgrunn medierer mening gjennom materialene på ulike måter.

Et vindu er en gjennomsiktig portal mellom innside og utside. De skiller oss fra hverandre, men åpner også opp rom som ellers ville blitt bortgjemt og forbigått. I en tid hvor vi må holde fysisk avstand til hverandre er det viktig å finne nye måter å møtes på for å unngå å miste hverandre og gå oss vill i vår egen ensomhet, innelukket i våre egne rom – fysiske, så vel som billedlige. Vi kan fortsatt dele erfaringer, opplevelser og følelser, og utforske nye måter å skape forbindelser mellom utside og innside – og mellom hverandre. 

Vindusutstillingen er en invitasjon til å få et innblikk i noe av det den samtidige materialbaserte kunsten har å by på, men er også et forsøk på å skjære et hull i et vakuum. I løpet av vindusutstillingsperioden vil en av kunstnerne, Hartuka Fukao, ha fire performancer i vinduet. Hver performance starter kl. 14.30 og varer i ca. 20 minutter.

katrin_rusten_still_life_foto_katrin_rusten.jpg


Katrin Rusten: "Still Life".
Foto
Katrin Rusten

Om kunstnerne
Daniela Bergschneiders (DE) praksis går ut på å utfordre den menneskelige persepsjon gjennom skulpturelle elementer i keramikk og tekstil, og dikotomiene mellom disse materialene. Gjennom intens materialutforskning, eksperimentering og visuell taktilitet sikter hun mot å gi tilskueren en opplevelse av de materielle kvalitetene i hennes arbeid, uten at tilskueren fysisk trenger å røre ved dem.

Katrin Rustens (NO) arbeider dreier seg hovedsakelig om overflater og materialutforskning på en særlig visuell måte. Hun er interessert i minne, hud, kropp og landskap, og jobber med disse temaene gjennom gjenbruk av etterlatte materialer, veving, tekstilfarging, sying og broderi.

Christian Dupont (DK) jobber med blyanttegning og keramiske skulpturer, og ofte kombinasjoner av disse, som en forlengelse av hverandre. Hans motiver tar utgangspunkt i iscenesettelser, og søker etter å skape en balanse mellom det tilgjengelige og utilgjengelige.

Haruka Fukao (JP) jobber tematisk med flyktighet, forgjengelighet og ufullkommenhet. Ofte med uttrykk i tidsbaserte ritualistiske fremgangsmåter. Mange av hennes arbeider er interaktive, og finner sted ved steder som restauranter, pikniker eller teseremonier. Fukao benyttet seg blant annet av keramikk i sine arbeider.