Keramikk-kalas i nord

Nå skal den keramiske skapergleden med Firing Up endelig spres nordover i landet. Vi gleder oss til å se resultatene! Her er et elevarbeid fra Tonsenhagen skole i Oslo hvor keramiker Trude Westby Nordmark var gjestelærer. Foto: Trude Westby Nordmark
10 nye skoler er nå klare til å ta i mot profesjonelle keramikere i nye Firing Up-prosjekter.

I denne omgangen er det spesielt skoler i Nord- og Midt-Norge som prioriteres, men også andre steder i landet har blitt tildelt Firing Up-pilot. Men hva er så "Firing Up"? 

Engelsk initiativ
Det finnes et høyt antall keramikkovner og -utstyr rundt om på norske skoler som dessverre ikke brukes på grunn av manglende kompetanse og prioritering hos personale og ledelse. Det samme har man sett i England, hvor Crafts Council (NKs søsterorganisasjon) startet Firing Up, der kunstnere, høgskoler, elever og lærere sammen har fått fyr på keramikkovnene. Dette har resultert i en økende entusiasme for keramikk i kunstfagundervisningen. I Norge ble tilsvarende prosjekt satt i gang av NK i april 2015, planlagt for tre til fire års varighet. En Firing Up-pilot er en keramiker som er gjestelærer i en skoleklasse eller gruppe over en begrenset tid, f.eks. 10-20 timer. Det er kunstneren selv som søker NK om å være pilot, etter å ha tatt kontakt med skolen. I opplegget setter keramikeren undervisningen inn i en kunst- og kulturhistorisk sammenheng og/eller samarbeider med et kulturhistorisk museum i nærmiljøet. I 2016 var 11 keramikere Firing Up-piloter, i fem ulike fylker. 

Det stormer i nord
Ved hvert nytt år har prosjektet hatt nye landsdeler i fokus. Etter å ha satset på Østlandet i 2015 og Vestlandet i 2016 har nå turen kommet til Nord- og Midt-Norge. Tre skoler i Troms, en i Nordland og to i Trøndelag er foreløpig plukket ut til å ha keramikere som gjestelærere ved skolen sin. I tillegg er fire ytterligere skoler valgt ut andre steder i landet.

Følgende keramikere er p.t. valgt ut til å være Firing Up-piloter i 2017 (med flere på venteliste):       
Marit Landsend, Bjerkaker skole i Troms
Marit Landsend, Tronsjord skole i Troms
Hilde A. Danielsen, Ibestad skole i Troms
Grethe Winther-Svendsen, Svolvær barne- og ungdomsskole i Nordland
Tiril Havdal, Dagskolen Lilleby i Trøndelag
Anita Abtahi, Åsly skole i Trøndelag
Anneli Belsvik, Fitjar vidaregåande skule (avdeling Design og handverk) i Hordaland
Linda Lid, Strandebarm skole i Hordaland
Lene Tori Obel Bugge, Kroer Skole i Akershus
Helen Mørken, Tønsberg Montessoriskole i Vestfold

Det planlegges en konferanse til Stormen kulturhus i Bodø i september 2017. Målet med konferansen er å tenne gløden for keramikk i undervisning og formidling blant skolefolk og kulturarbeidere. Vi vil engasjere erfarne keramikere fra prosjektet, samt museumsansatte og pedagoger til å holde gode foredrag som kan tenne forsamlingen. Fra tidligere har to konferanser i henholdsvis Oslo (2015, Kunsthøgskolen og Nasjonalmuseet) og Bergen (2016, Bryggens museum i samarbeid med Bergen kulturskole) blitt avholdt. Hver konferanse samlet om lag 100 deltakere fra skole, kunst- og kulturliv.

Ressursgruppe for 2017
Det er nedsatt en ressursgruppe med tilknytning til landsdelene og skal være med på å programmere konferansen, de kan gjerne selv ha en rolle i programmet. Ressursgruppens medlemmer skal være aktive ambassadører i perioden og rekruttere til konferansen og interessen for prosjektet. Tidligere ressursgrupper i Oslo og Bergen har inngått i en såkalt referansegruppe etter sitt virkeår. De mottar informasjon og sørger for å informere om prosjektet i sine miljøer.

Ressursgruppe Firing Up 2017:  
Anette Lund, keramiker og pedagog, Trondheim
Marit Landsend, keramiker, Tromsø
Sigrid Bjørbæk, glasskunstner, Bodø
Geir Are Johansen, direktør, arkeolog Museum Nord, Melbu, Nordland
Audhild Dahlstøm, prosjektleder, Museum Nord, Vågan, Nordland
Kristin Risan, kunstpedagog, Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær
Marianne Skandfer, førsteamanuensis, Tromsø Museum, Universitetsmuseet og Martine Eidissen Nymo, rådgiver, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Bodø er assosierte medlemmer av ressursgruppen. Fra NKs administrasjon deltar Andrea Scholze, keramiker og Elisabeth Sørheim, daglig leder og prosjektleder for Firing Up.

Mål for Firing Up
Med Firing Up vil keramikere kunne formidle egne erfaringer i en ny sammenheng, på landets mange skoler, på ulike trinn, tenne interessen hos de neste generasjonene og få rik erfaring tilbake. Unge mennesker får fysisk erfare kunnskap med leire, som er ett av verdens eldste materialer. Prosjektet vil formidle til elevene en skaperglede via samtidskunstkunst og kunstnermøter, samt vekke bevissthet på glemte ressurser og gammel kultur. Det er en spennende utfordring å ta i bruk de lenge ubrukte keramikkovnene på skolene.

Prosjektet skal gi lærere og elever kunnskap og glede ved å arbeide med keramikk og leire som skapende materiale. For å få en varig effekt skal ideen bak prosjektet Firing Up over tid fases inn i skolen, kulturskolene og DKS-ordningen etter tre til fire års utprøving i NK.

 

Støtte fra Kulturrådet
Firing Up ble i 2015 og 2016 støttet av Kunstløftet, Kulturrådet, og er i 2017 støttet av Kulturrådet, avd. visuell kunst og avd. kulturvern. Tildeling fra Kulturrådet 2017 er på kr 500 000.