Ingen seier for kunstnerøkonomien

Statsbudsjettet gir ingen grunn til å glede seg, sier styreleder i NK Hanne Øverland (t.h.) og politisk rådgiver i NK Mari Opsahl.
Regjeringens satsing på kultur som næring går på bekostning av satsing på kunstnerøkonomi. Visuelle kunstnere kommer dårligst ut av alle kunstnergrupper, inntektsmessig. ­- Dette budsjettforslaget vil ikke endre på dette, sier styreleder i Norske Kunsthåndverkere, Hanne Øverland.

Det visuelle feltet i Kulturfondet får en nominell økning på 2,3 millioner. Til sammenlikning får Kreativt Norge en økning på 12 millioner. Denne prioriteringen vil føre til at det fortsatt vil være vanskelig for visningssteder å betale kunstnere korrekt utstillingsvederlag. Dette vil også gå ut over prosjektstøtte og utstillingsstipend.

– Dette er spesielt alvorlig siden bevilgningen ble fryst i 2017. Kunstnerorganisasjonenes forslag var en høyst nødvendig økning på 10 millioner kroner, men vi ble ikke hørt, sier styreleder Hanne Øverland.

Arbeidsstipendene økes minimalt
Kunstnerorganisasjonenes forslag til treårig lønnsreform for de statlige kunstnerstipendene har som mål å sette nivået for stipendene til 50 % av en gjennomsnittlig norsk heltidsinntekt. Lønnsreformen har vunnet plass på statsbudsjettene for 2016 og 2017 gjennom forlik i regjeringens forhandlinger med Venstre og Krf. Fullføring av lønnsreformen har en prislapp på 20 millioner kroner. I dette forslaget til statsbudsjett er det lagt opp til en marginal økning av stipendene, på 2 %.

– Regjeringen vet at denne lønnsreformen har bred oppslutning i Stortinget, noe de velger å se bort fra i statsbudsjettet. Vi kommer til å kjempe videre for å endre dette i Stortinget, sier Øverland.

Mindre demokrati i stipendutvalg
Regjeringen vil frata kunstnerorganisasjonene retten til å oppnevne stipendkomiteer og gi den til et utvalg på fem personer i Kulturrådet. De foreslår også å avvikle de transparente prosessene rundt fordelingen av stipendkvotene mellom de ulike kunstfeltene, til tross for sterke advarsler fra et samlet Kunstnernettverk bestående av 19 kunstnerorganisasjoner.

– Dette forslaget betyr at all oppnevningsrett innordnes Kulturrådet, i stedet for den maktspredningen vi har i dag. Dette er ikke akseptabelt, og Norske Kunsthåndverkere vil sammen med Kunstnernettverket arbeide for å stanse dette i Stortinget, sier Øverland. 

Drastisk kutt i utenlandssatsing
Regjeringen foreslår å halvere posten for fremme av norske nærings- og kulturinteresser i utlandet. Dette vil gi norske kunstnere færre muligheter til å stille ut internasjonalt. Dette strider mot regjeringens fokus på eksport av norsk kunst og kultur.

– Det virker merkelig at vi har en regjering som satser så stort på kunst som næring på den ene siden og fratar kunstneres mulighet til å nå et større marked internasjonalt, på den andre siden, avslutter Øverland.