Hva er kunsthåndverkets fremtid i museet?

Moderator Namita Wiggers. Foto: Eunju Kang
En nesten fullsatt Hannah Ryggensal i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum fikk med seg ulike nasjonale og internasjonale fagpersoners betraktninger rundt kunsthåndverkets plass i fremtidens museum.

Seminaret Crafting Utopia & Dystopia: Future of Craft in Museums ble moderert av Namita Wiggers fra Critical Craft Forum og Warren Wilson College. Wiggers holdt en inspirerende innledning hvor hun stilte spørsmålene: – Hvordan kan museer være viktige arenaer for kunsthåndverket, både i vår egen samtid og i fremtiden? Og hvordan kan vi som kunstnere, kuratorer og kritikere gjøre museet til en arena som stimulerer til positive møter mellom publikum og kunsthåndverket, hvor både produksjon og kunnskapsformidling er i fokus?

Variert innhold
Ulike aspekter innen temaet ble belyst, både fra Norge og andre deler av verden i tillegg til fra ulike fagfelt – både informative, performative og diskursive, som gikk inn i ulike problemstillinger knyttet til kunsthåndverket og museumsinstitusjonen. Foredragsholderne kom fra ulike ståsted og representerte ulike grupper som museene, utdanningsinstitusjonene, kuratorene og kunstnerne.


Moderator Namita Wiggers innledet. Foto: Eunju Kang

Museumsperspektiver
Direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Åshild Adsen, vinklet temaet fra museets perspektiv og KODE-direktør Petter Snare fra Bergensmuseets perspektiv. Publikum lot seg imponere av at Snare kun etter tre uker som direktør ved museet allerede har tydelige tanker om temaet når det gjelder KODE.

Kunstnerperspektiver
Kunstner og juryleder for Kunsthåndverk 2017, Edith Lundebrekke, snakket om temaet sett i lys av et knippe utvalgte kunsthåndverksutstillinger som har stått i Trondheim den siste tiden. Lundebrekke mener at det er viktig å beholde egne museer og visningssteder for kunsthåndverk, slik som Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum er i dag.

Performativ forelesning
Smykkekunstnerne i punkbandet, Scrotum Clamp, hadde en litt utypisk, men veldig interessant og morsom performativ forelesning som endte i at publikum ble forevist to kunsthåndverk, et at historisk verdi og et av sentimental verdi, og ble oppfordret til å stemme over hvilket av kunstverkene som skulle ha livets rett i Scrotum Clamps eget kunsthåndverksmuseum. 

Paneldebatt
Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt mellom Shannon Stratton fra Museum of Art and Design i New York, og frilanserne Anne Szefer Karlsen og Love Jönsson. Alt i alt deltok følgende: Åshild Adsen (NO), Kim Paton (NZ), Shannon Stratton (US), Edith Lundebrekke (NO), Petter Snare (NO), Anne Szefer Karlsen (NO), Love Jönsson (SE), Scrotum Clamp (UK/NO) og Lars Sture (NO). Seminaret hadde foruten foredragsholderne mange besøkende både fra inn- og utland.


En nesten fullsatt Hannah Ryggenssal i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Foto: Eunju Kang

Seminarserie utviklet av Norwegian Crafts
Seminaret er utviklet av Norwegian Crafts og Namita Wiggers i samarbeid med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Norske Kunsthåndverkere. Direktør for Norwegian Crafts, Hege Henriksen, er veldig fornøyd og svært stolt over å ha fått samlet så mange gode internasjonale foredragsholdere til Trondheim og Norge.
– Både vi i Norwegian Crafts og våre internasjonale gjester har satt veldig pris på og er takknemlige over hvordan vi har blitt tatt imot av de lokale Trondheimsbaserte kunsthåndverkerne, understreker Henriksen.


F.v.: Moderator Namita Wiggers og Hege Henriksen (direktør i Norwegian Crafts). Foto: Eunju Kang

Seminaret er en del av en seminarrekke produsert av Norwegian Crafts. Seminaret i Trondheim er det sjette i rekken. Det forrige seminaret resulterte i en bokutgivelse, On Collecting, som ble lansert på den norske ambassadørens residens i London, under kunsthåndverksmessen Collect på Saatchi Gallery i London i februar i år.