Har du rett til vederlag for privatkopiering?

BONOS nye portal åpner 1. april
Foto
BONO
Hadde du høy kunstnerisk aktivitet i 2018 og 2019, enten i form av utstillinger, kunst i offentlig rom eller andre prosjekter og evenementer med høy synlighet? Da var det trolig mange som fotograferte eller nedlastet bilder av verkene dine til privat bruk, og du kan ha rett til vederlag. I perioden 1. april – 30. april kan du søke om kompensasjon for privatkopiering i BONOs nye portal.

Privatkopieringen er i praksis eksempelvis private foto fra utstillinger, foto av kunst i offentlig rom, skjermdumper og nedlastinger av bilder fra nettsider og i sosiale medier, enten på datamaskin, nettbrett eller telefon. Statistiske undersøkelser viser at slik privatkopiering skjer i stort monn i dagens samfunn, der alle har et mobilkamera tilgjengelig og mye interaksjon skjer på nett og i sosiale medier.

Da ny åndsverklov ble vedtatt i 2018 fikk visuelle verk for første gang rett til vederlag for privatkopiering. Nå er endelig pengene klare til fordeling. Det fordeles derfor nå for halve 2018 og hele 2019. Kompensasjonsordningen for privatkopiering er finansiert over statsbudsjettet og forvaltet av rettighetsorganisasjonen Norwaco, og sikrer økonomisk kompensasjon til skapere av åndsverk (musikk, film, tekst, visuelle verk mm.) for den private kopieringen av deres verker som finner sted. Kompensasjonen skal utbetales individuelt til opphaverne. Det er BONO som fordeler kompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk. Fordelingen til norske rettighetshavere skjer etter mandat fra og i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet: Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK) og Forbundet Frie Fotografer (FFF).

Kan du har rett til vederlag? 
Hvis du hadde høy kunstnerisk aktivitet i 2018 og 19, enten i form av utstillinger, kunst i offentlig rom eller andre prosjekter og evenementer med høy synlighet var det trolig mange som fotograferte eller nedlastet bilder av verkene dine til privat bruk. I så fall kan du ha rett til vederlag. Du må selv informere BONO om dette, i den nye portalen som åpnet 1. april 2020. Informasjonen du oppgir må være tilstrekkelig utfyllende til at BONO kan måle omfanget av bruken av dine kunstverk og vurdere søknaden uten å ta kontakt med deg. 

BONO lanserer portal 
I portalen vil du bli bedt om å oppgi informasjon om bruk av kunsthåndverk du har skapt som kan gi grunnlag for kompensasjon for privatkopiering. Dersom du har mottatt vederlag fra BONO for bruk av dine kunstverk i 2018/2019, vil BONO hovedsakelig bruke dette som grunnlag for å utbetale kompensasjon for privatkopiering til deg. I tillegg kan man oppgi supplerende informasjon som kan ha betydning for utbetalingen. Det er ikke et krav om medlemskap hos BONO eller NK for å motta vederlag. Vederlaget skal fordeles etter innrapportert synlighet og antatt omfang av privatkopiering. For å logge inn i portalen, må du bruke BankID.

Dette er de tre kategoriene du kan registrere i portalen:

 • Kunsthåndverk i bøker
  Her menes gjengivelse av dine kunstverk i monografier og bøker med et stort antall av dine verk utgitt av forlag/mediebedrift og utstyrt med ISBN-nummer. 
  Du kan maksimalt oppgi 5 ulike utgivelser som var i handelen i 2018/2019.
   
 • Kunstutstilling
  Med kunstutstilling menes her visning av kunstverk på museer og andre visningssteder som mottar statlig støtte, samt alle 15 kunstsentre.
  Du kan maksimalt oppgi fem ulike utstillinger som ble gjennomført i 2018/2019. 
  Dersom du har hatt utstilling ved institusjon eller galleri som ikke står på listen og som kan ha betydning for søknaden, er det mulig å oppgi dette under «Åpen kategori».
   
 • Åpen kategori
  Her kan du oppgi særskilte forhold som ikke dekkes av de andre kategoriene, og som har medført at et eller flere av dine kunstverk har fått en spredning, eksponering eller aktualitet utover det normale i 2018/2019. Eksempler på dette kan være priser, særskilt medieeksponering og kunstutstillinger på private gallerier. Du kan også oppgi bildedelingstjenester som Instagram, Pinterest, Flickr o.l. dersom du laster opp egne kunstverk på slike tjenester i profesjonelt øyemed og har et stort antall følgere (navn på brukerkonto og antall følgere må oppgis). 

Søk her

Dersom du har spørsmål om den nye portalen eller til kategoriene, kan du ta kontakt med BONO herDette gjelder også om du ikke er medlem av BONO.

nkinstaprofil_23.32.59.png


Stor spredning i sosiale medier kan være en av komponentene i vurderingen av rett til vederlag for privatkopiering.
Foto
NKs instagramprofil, @norskekunsthandverkere