Gunvor Nervold Antonsen er vinner av The Nordic Award in Textiles 2015

Prisen deles ut i Borås tirsdag 17. november 2015

Årets mottaker av Nordic Award in Textiles er billedkunstner Gunvor Nervold Antonsen fra Norge, skriver Textilemuseet i Borås i en pressemelding. I forbindelse med prisutdelingen åpner utstillingen ”Hybridernas poesi” i museet.

- Utställningen visar verk från senare år i hennes kraftfulla stil där två- och tredimensionella objekt i olika material och tekniker möts i expressiva installationer, skriver museet i pressemeldingen.

Prisen er Nordens største tekstilpris på 250 000 kroner og tidligere har blant annet Eva Schjölberg og May Bente Aronsen mottatt prisen.

I juryens begrunnelse for å gi prisen til Nervold Antonsen heter det at:

Nervold Antonsens konstnärsskap ansluter sig till en pågående tendens att omvärdera olika, modernistiska formspråk, genom samtidskonstens optik. Hennes verk kännetecknas av av våldsamma och direkta bearbetningar av olika material, och kan påminna om den råa och primitiva estetik som finns i konstinriktningen Art Brut, och hos tidiga modernistiska konstnärsgrupper som Die Brücke och Fauvists. Nervold Antonsen återuppfinner denna ohämmade uttrycksform i installationer där textil, trä, papper och måleri smälter samman i en slags tredimensionella textila målningar; rum där publiken kan gå in och få en fysisk känsla av de energiska kvaliteter som verken besitter.

Juryn har utsett Nervold Antonsen till vinnare av The Nordic Award in Textiles 2015 på grund av hennes omfattande karriär med textila experiment, där bildbehandlingen och de formalestetiska utmaningarna knyts samman i konstverk med ett brett tilltal. Nervold Antonsen överraskar och utmanar, och har genom sitt konstnärskap skapat en ökad medvetenhet kring det textila materialet i konsten. Hennes arbeten kommunicerar direkt till oss och skapar resonans. Kraften och bräckligheten som finns i verken tillför något viktigt i vår tid.

Juryen har bestått av:
Eva Schjölberg, kunstner, prisvinner 2003, juryleder
Ingrid Blekastad, kunstkritiker, direktør og kunstnerisk leder for Kunstbanken Hedmark Kunstsenter
Kirsti Braein, professor, Kunsthøgskolen i Oslo
Lars Elton, redaktør, kritiker og frilansjournalist
André Gali, redaktør for Kunstforum og redaktør for Norwegian Crafts magazine


Vernissage Tirsdag 17 november kl 16:00 – 18:00

Det er laget en film og nettkatalog med tekst av Line Ulekleiv:

http://www.nordicawardintextiles.se/

Textilemuseet i Borås:

http://textilmuseet.se/utstallningararkiv/hybridernaspoesigunvornervoldantonsen.5.3ad019bf14de448849838571.html

Gunvor Nervold Antonsens nettside:

http://gunvornervoldantonsen.com/

Utstillingen står til 24. mars 2016