Firing Up-utstilling i Akershus Kunstsenters leselounge

Onsdag 18.mai åpner en dokumentasjonsutstilling fra Firing Up-prosjektet ved Bråtejordet ungdomsskole i Akershus Kunstsenters leselounge.

Det er keramiker Lene Tori Obel Bugge som har hatt ansvar for prosjektet som har involvert 10.klasseelever fra design-redesign valgfag ved Bråtejordet ungdomsskole.

Alle elevene har laget ett eller flere keramikktrær – som monteres sammen til en skog – Bråteskogen.  Utsmykningen vil monteres i foajéen (allrommet) på skolen, og prosjektet vises i Akershus Kunstsenter i form av en presentasjon med fotodokumentasjon av hele prosessen;
fra skisser til ferdig montert utsmykning, papirskisser og materialprøver.

Firing Up-prosjektet på Bråtejordet ungdomsskole er en av fire piloter som gjennomføres ulike steder i Norge skoleåret 2015-16.

Ideen bak Firing Up er å sette fokus på keramikkundervisningen på skolene og få i gang keramikkovner som står ubrukte. På de skolene som velges ut til å delta i prosjektet har lærer og elever samarbeide med en keramiker.

Det blir vernissage onsdag 18.mai kl.18-19, med åpningstale av Elisabeth Sørheim, direktør i Norske Kunsthåndverkere.  Servering av forfriskninger.

Presentasjonen vil være tilgjengelig for publikum i kunstsenterets åpningstider til og med søndag 29.mai.

Åpningstider: onsdag-søndag kl.12-17