FIRING UP - oppstartskonferanse 22. og 23. April

Firing Up vil re-starte skolenes keramikkovner og vise barn og unge hvilket fascinerende materiale leire er og hvilken rik historisk sammenheng leirekunsten står i.

Norske Kunsthåndverkere initierer til et samarbeid mellom skoler, høgskoler, museer, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken om et løft for keramikkfaget. Keramikerne er den viktigste ressursen i Firing Up. Mange keramikere har erfaring med å undervise barn og unge, og de er bosatt i alle deler av landet. Skoler og kulturinstitusjoner kan vinne mye på å utnytte denne ressursen til glede for kommende generasjoner.

- Modellen til Firing Up er hentet fra Crafts Council i England. Der er det gjennomført keramikk -prosjekter med kunstnere og kulturinstitusjoner ved 63 skoler. De engelske initiativtakerne kommer til Oslo på en oppstart-konferanse ved Kunsthøgskolen og Nasjonalmuseet 22. og 23.april, forteller initiativtager til prosjektet Elisabeth Sørheim.

Konferansen vil også presentere norske erfaringer. Keramikere, faglærere, høgskoler, utdannings- og kulturinstitusjoner vil bidra i programmet med ideer og initiativ.

- Som et resultat av oppstartkonferansen vil Norske Kunsthåndverkere utforme en norsk Firing Up-modell og prøve den ut på noen skoler høsten 2015. Deretter vil vi forsøke å implementere Firing Up i skoler og kulturskoler, forteller Sørheim.

Blant foredragsholderne er Anthony Quinn, John McMahon & Chris Webb fra Craft Council, keramikerne Siv Dahl & Tone Ladegaard, keramiker & pedagog Anita Hanch-Hansen, keramiker Birgit Brühl og kunstner Trude Westby Nordmark.

 

Les fullt program her:

 

Ressursgruppe for Firing Up består av:

Marit Tingleff, professor keramikk Kunsthøgskolen i Oslo

Anne Line Sund, keramiker, Kunsthøgskolen i Oslo

Inger Helene Stemshaug, kurator Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Anita Hanch-Hansen, masterstudent keramikk KhiO, pedagog Kulturskolen i Rygge, Østfold

Mari Møller Thorsen, pedagog, Nordpolen skole, Oslo kommune

Elisabeth Sørheim, prosjektleder, Norske Kunsthåndverkere

 

Firing Up, Norske Kunsthåndverkere er støttet av Kunstløftet, Kulturrådet