Finn Alsos-testamentert gave blir kunsthåndverkspris

En del av Finn Alsos´ verk "Dyrene våre" ble testamentert til NK. Her under overrekkelsen: f.v.: formidlingsleder i NK Marit Lønning Reiten, Alsos-venn Beth Wyller, NKs styreleder Hanne Øverland og Alsos-venn Nina Malterud. Foto: NK
Keramiker Finn Alsos valgte å tilgodese sin egen kunstnerorganisasjon i sitt testamente, og denne gaven blir nå en ny kunsthåndverkspris i hans navn. Prisen skal gå til en kunsthåndverker som har gjort seg særlig bemerket.

Finn Erik Alsos, født 4. januar 1946 i Andenes – bosatt i Oslo, døde 17. juni 2015 etter lang tids sykdom.

Alsos testamenterte deler av sitt bo til Norske Kunsthåndverkere og Kreftforeningen. Arven som NK mottok er plassert i et fond, og avkastingen skal brukes til en stor årlig pris: Finn Erik Alsos´ minnepris. Prisen skal gå til kunstneren bak et verk i årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltets utvikling.

Prisen på NOK 100 000, skal deles ut under åpningen av Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling, Kunsthåndverk 2018, den 29. september. Utstillingen vises i Østfold kunstsenter og Hydrogenfabrikken i Fredrikstad 29. september – 28. oktober 2018.


Finn Erik Alsos, 2012. Foto: privat

Beth Wyller og Nina Malterud, som begge var nære venner av Alsos, har deltatt i opprydningen i boet etter Alsos, og er glade for at arven nå resulterer i en kunsthåndverkspris i hans navn. Wyller og Malterud overrakte en del (fire fliser) av Alsos´ hovedverk, "Dyrene våre", til NK tidligere i vinter. Flisene er nå plassert på fondveggen inne i NKs administrasjon i Oslo.


Finn Alsos: "Dyrene våre" fra Veterinærhøgskolen i Oslo. Foto: KORO

 

Keramiske fliser

Finn Alsos er særlig kjent for sine utsmykninger for offentlige rom, blant annet ved Breivika og Finnfjordbotn videregående skoler i Troms, Tromsø lærerhøgskole og Norges veterinærhøgskole i Oslo. Keramiske fliser og figurer var hans format. Han laget nærmest et eget alfabet av motiver – kaffekannen, høna, fiolinen. Verket i Veterinærhøgskolen kan regnes som et hovedverk i hans kunstnerskap. Skolen er i disse dager på flyttefot, til Ås i Akershus. Men flisene, som er fastmonterte, følger dermed dessverre ikke videre med i flyttelasset, men følger bygningen og deres nye brukere, opplyser Fredrik Qvale i KORO. 


Finn Alsos: "Dyrene våre" (1982), Brente og glaserte fliser i leirgods. Veterinærhøgskolen i Oslo. Foto: KORO

Alsos har stått for en rekke store arbeider integrert i offentlige rom, mange av disse i skoler, helseinstitusjoner, militære anlegg i Nord-Norge. 


Fra avdukingen av utsmykning på Breivika videregående skole i Tromsø i 2010. Vi ser kunstneren selv i midten av bildet. Foto: privat

 

Inspirert av stedet

På spørsmål fra Harstad Tidende om hva han, som var festspillutstiller der i 1993, ble inspirert av, svarte han at det var det å sette seg inn i forholdene på stedet. Når han fikk et oppdrag, startet han med å studere stedets funksjon og historie, og gjerne også geologi og biologi. Han satte seg også grundig inn i plantegninger, og gikk langt i å plassere arbeidene på overraskende steder eller bygge inn detaljer som rekkverk og varmeovner. 

 

Monterte selv

Alsos hadde lært seg murerhåndverket og monterte arbeidene selv. Mens han monterte arbeidene, brukte han lang tid på å snakke med stedets brukere, som lurte på hva han arbeidet med og hva kunst er. På denne måten ble han godt kjent med brukerne og gjorde samtidig en stor jobb med formidling av hva kunsten sto for.


Finn Alsos: "Dyrene våre" fra Veterinærhøgskolen i Oslo. Foto: KORO

 

Sommerverksted på Engøya i Lofoten

Alsos var keramiker, utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo med diplom i 1974. I Oslo ble han en del av et aktivt studentmiljø, hvor han på sitt eget stillferdige vis presenterte andre innfallsvinkler og andre verdensbilder. Dette førte til at han og noen medstudenter i 1974 reiste nordover til hans nyervervete hus på Engøya ved Henningsvær i Lofoten for å gjøre sitt diplomarbeid. Også året etter bodde en gruppe keramikkstudenter på Engøya i fire måneder og gjorde sitt diplomarbeid der. Siden den gang hadde Finn vinterverksted i Oslo og sommerverksted på Engøya. 

 

Hus av gjenbrukte materialer

Alsos bosatte seg på Kampen i Oslo i 1973 og ble etterhvert en kjent og aktiv person i lokalmiljøet. Blandt annet bidro han til oppbyggingen av Kampen bydelshus. Han var opptatt av gjenbruk, noe huset og kunstnerverkstedet hans på Kampen bar preg av. Det ble bygd opp bl.a. ved hjelp av materialer fra en revet prestebolig på Frogner, og ble en særegen bolig i lokalmiljøet. 


Fasaden til Finn Erik Alsos´ hus på Kampen i Oslo. Bilde fra Eie Eiendomsmegling

I prospektet da huset hans ble lagt ut for salg leser vi: "Boligen ble oppført i 1986 med (...) gammel panel fra et demontert hus i Kirkeveien med panel helt tilbake fra 1890-tallet. Bygningen ble (...) oppført med dugnad og hjelp fra tømrerlinjen på Sogn yrkesskole. Skifertak fra gamle Vålerenga kirke."

Interiørbilder fra Finn Erik Alsos´ hus på Kampen i Oslo. Bilde fra Eie Eiendomsmegling

Finn Alsos engasjerte seg også i kunstnervilkår og bidro både som styremedlem i NK, Kunstneraksjonen i 1974 i tillegg til etableringen av tidsskriftet Kunsthåndverk i 1980.

Finn Erik Alsos ble bisatt i Kampen kirke 25. juni 2015. Han ble 69 år og virket som kunstner i 45 av dem. 

 

Deler av teksten er hentet fra Finn Erik Alsos´ minneord, ført i pennen av Nina Malterud, Beth Wyller og Gunnar Brunborg.