Fagseminaret 2015: New Narratives in Crafts

Illustrasjonsbilde fra seminaret Hello Goodbye i Bergen 2014. Foto: André Gali
Det internasjonale fagseminaret New Narratives in Crafts setter fokus på ulike kurateringsformer, med mål om å stimulere kritisk tenkning rundt presentasjon og formidling av samtidskunsthåndverk. Er utstillingsformatet et naturlig habitat for denne kunsten? Hva slags fortellinger er det som undersøkes i kunsthåndverksutstillinger? Og på hvilken måte påvirkes kurateringsprosessen av objektene selv?

19. november 2015, 10.00 – 16.00


Årets Fagseminar vil finne sted i Oslo 19.11.15. Foreløpig er følgende forelesere bekreftet: Ingun Myrstad (Trondheim), Marianne Zamecznik (Berlin), Jorunn Veiteberg (København), Ben Lignel (Paris), Emily King (London) og Petra Hölscher (München). Moderator er Trude G. Ugelstad

Seminaret arrangeres av Norwegian Crafts og Norske Kunsthåndverkene i samarbeid med Nasjonalmuseet, og er en del av Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling.

Slik ser programmet ut:

9.30am: Registration in the foyer, coffee 

10.00am: Welcome -  André Gali (Norwegian Crafts), editor of the book series Documents on Contemporary Crafts.

10.10am: Moderator’s introduction - Trude Gomnæs Ugelstad (Director, Norwegian Crafts)

10.15am: Lecture, Petra Hölscher, Introductory talk about the world of curating, and the challenges curators face in setting up an exhibition. Q&A

10.55am: Three talks on three exhibitions

- Marianne Zamecznik, «Magic Language /// Game of Whispers»

- Ben Lignel «Difference and repetition»

 - Ingun Myrstad, «Skreddersydd» («Tailormade»)

Q&A from the audience, moderated by Trude Gomnæs Ugelstad

12.10pm: Lunch, and the possibility to walk through the Crafts 2015 exhibition

1.10pm: Welcome back - Trude Gomnæs Ugelstad (Director, Norwegian Crafts)

1.20pm: Lecture, Emily King, “Collecting and exhibiting”, on Martino Gamper’s exhibition “Design is a state of Mind” and her own curatorial work with the exhibition “Sidelines”.  Q&A.

2:00pm: Short coffee break

2.10pm: Final Lecture, Jorunn Veiteberg, Q&A

3pm: Thank you and good bye - Trude Gomnæs Ugelstad

 

Her kan du lese en spennende samtale mellom Ben Lignel og Marianne Zamecznik om kuratering (på engelsk)

Her kan du laste ned artikkelen 'Tocuhing Stories' av Jorunn Veiteberg

Her kan du se videoklipp med Emily King i samtale med blant annet Martino Gamper om utstillingen Design is a State of Mind